Годишен спад на инвестициите в България за първите два месеца на годината

Годишен спад на инвестициите в България за първите два месеца на годината

По предварителни данни преките инвестиции в страната за първите два месеца на годината януари и февруари 2013 г. възлизат на 40.3 млн. евро (0.1% от БВП), при 524.3 млн. евро (1.3% от БВП) за януари - февруари 2012 г., отчита БНБ.

Привлеченият през януари - февруари 2013 г. дялов капитал възлиза на 50.1 млн. евро. Той е по-нисък със 77 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия месец на 2012 г. (127 млн. евро).

Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 14.7 млн. евро при 33.5 млн. евро за януари - февруари 2012 г.

Най-големите преки инвестиции в страната за януари - февруари 2013 г. са на Гърция (9.4 млн. евро), Люксембург (7.9 млн. евро), Русия (6.7 млн. евро) и Австрия (6.1 млн. евро).

По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за февруари 2013 г. се увеличават с 6.8 млн. евро, при увеличение в размер на 23.8 млн. евро за февруари 2012 г.

За периода януари - февруари 2013 г. текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 372.6 млн. евро (0.9 процента от БВП) при дефицит от 598.1 млн. евро (1.5 процента от БВП) за януари - февруари 2012 г.

Търговското салдо за февруари 2013 г. е отрицателно в размер на 321.3 млн. евро при дефицит от 303.7 млн. евро за февруари 2012 г. За периода януари - февруари 2013 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 367.3 млн. евро (0.9 процента от БВП) при дефицит от 582.1 млн. евро (1.5 процента от БВП) за същия период на 2012 г.

Износът е 1.656 млрд. евро за февруари 2013 г., като нараства със 193 млн. евро (13.2 процента) в сравнение с този за февруари 2012 г. Вносът за февруари 2013 г. е 1.977 млрд. евро, като нараства с 211 млн. евро (11.9 процента) спрямо февруари 2012 г. (1.767 млрд. евро).

Споделяне

Още от Бизнес