Годишните данъчни декларации стават две

Вече ще се подава отделна данъчна декларация за направените лични вноски за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и осигуряване за безработица, както и за премиите и вноските по застраховки живот, съобщи Дарик радио. Това реши парламентът в сряда, приемайки промените в закона за корпоративното подоходно облагане. Законът ще влезе в сила от следващата година.

Досега доброволните застраховки и осигуровки се вписваха само в отделен ред на годишната данъчна декларация по данък общ доход. От догодина данъкоплатците ще попълват за тях отделен формуляр, който трябва да носят заедно с годишната си декларация в данъчното, а отделно копие от новия формуляр и в съответното осигурително и застрахователно дружество. Целта била дружествата да разполагат с информация за това какви данъчни облекчения са били ползвани през времето на плащане на вноските, за да може при изплащането на премията да се приспада от сумата дължимия данък.

Според други изменения в закона за корпоративното подоходно облагане, фирмите ще могат да ползват данъчни преференции, когато са налице изисквания за предоставяне на държавна помощ за регионално развитие и за заетост.

Депутатите приеха корпоративния данък да се намалява с 10 % от стойността на придобитите активи, с изключение на леки автомобили, когато са налице изискванията за предоставяне на държавна помощ за регионално развитие.

За да се ползва намалението на корпоративния данък, преди самото придобиване на активите фирмите трябва да подадат уведомление до съответната териториална данъчна дирекция, към което е приложен подробен инвестиционен проект. Данъчното облекчение се ползва за годината на придобиване на активите.

Депутатите гласуваха още, че преотстъпеният корпоративен данък се отчита като резерви, ако се инвестира в придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за производствена дейност за срок до три години от ползването на облекчението.

Тези промени в закона са задължителни преди окончателното затваряне на глава "Конкуренция" в преговорите с ЕС, която остана последното препятствие за България пред приключването на преговорите. В пленарната зала обаче се разрази спор откога да влезе в сила тази поправка, която според дясната опозиция утежнява режима на данъчни преференции. От дясно настояваха това да стане от 2007 г., когато България ще се присъедини към ЕС. Председателят на бюджетната комисия Нина Радева опонира, че промените дават право на фирмите да ползват данъчни облекчения до определен таван без разрешението на Комисията за защита на конкуренцията, и в крайна сметка бе прието предложението поправките да се задействат още от догодина.

Депутатите отложиха за 2007 г. обаче изискването да се предоставя гаранция при отсрочването или разсрочването на данъчно задължение както върху размера на главницата, така и на лихвите. Разрешението ще се дава до 3 месеца след постъпването на искането, а липсата на отговор ще се тълкува като мълчалив отказ.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?