Големи и сложни банкови сделки се поставят под особен контрол

Банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и др. ще поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които ще бъдат одобрени на министерското заседание в сряда, става ясно от дневния ред.

Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на съмнителните операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция “Финансово разузнаване” в ДАНС, на органите за надзор и на одиторите за период от пет години. В определени случаи – по указание на ДАНС, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.

 

Директорът на дирекция “Финансово разузнаване” ще може да издава указания до финансовите институции по отношение на операции със страни, които не прилагат изобщо или прилагат частично международните стандарти, и особено ако операциите нямат логично икономическо обяснение или видимо основателна причина.

 

Промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа. Тяхната цел е да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти.

Споделяне

Още от Бизнес