Големите болници с повече шансове да запазят финансирането си от НЗОК

Наличието на повече отделения, лекуващи тежки случаи, ще носи предимство

Големите болници с повече шансове да запазят финансирането си от НЗОК

Критериите, по които НЗОК ще отсява с кои болници да работи на местата с излишни структури, дават преимущество за тези, които осигуряват 24-часови дежурства, имат спешни отделения, осигуряват комплексно лечение, т.е. поддържат по-голям брой клиники и отделения в различни специалности, правят повече и по-сложни манипулации, през тях преминават повече пациенти и др. Наред с това бонус точки за болниците ще дава и оценката на пациентите. Ще се гледа също така дали болниците са приемали един и същи пациент с еднакво оплакване за период от една година и тези, които са го правили по-често, ще бъдат санкционирани, тъй като се предполага, че първият път не са го лекували качествено, за да се стигне до повторна хоспитализация.

Така болниците с повече точки ще имат гарантиран договор със здравната каса, докато тези с по-малко ще останат без финансиране от нея. Записани са и допълнителни критерии, по които да бъдат отсявани болници с еднакъв брой точки.

Наредба на здравното министерство за критериите и реда, по който ще става подбора на работещите с НЗОК лечебни заведения, бе публикувана за обществено обсъждане в петък.

От така заложените критерии с по-голям шанс да запазят договорите си с касата са големите болници, а без договор могат да се окажат по-малки специализирани болници (например хирургични или гинекологични и др), които предлагат дейности, дублиращи тези в големите и не можещи да предложат същата широка гама услуги. В София, където има повече големи болници, заплашени да останат без финансиране са някои по-западнали клиники и отделения, останали със стара апаратура, малко персонал и по-малък брой пациенти.

Очаква се следващата седмица здравното министерство да представи окончателния вариант на Национална здравна карта, която ще определи необходимостта от болници в отделните области на страната. Пресявка с кои болници да работи касата ще се прави за местата, където лечебните заведения са в повече – предимно в големите градове като София, Пловдив, Варна, но и някои области като Пазарджик, където има най-много болници на глава от населението.

По различни критерии ще бъдат оценявани леглата за активно лечение и тези за продължително лечение и рехабилитация, както и болниците в труднодостъпни места.

Повече и по-сложни манипулации дават предимство

При болниците за активно лечение подборът ще става на два етапа.

Първо ще се отсява на база общи критерии, а впоследствие и конкретни медицински дейности. Така например първо ще се изготви обща оценка дали дадена болница поддържа 24-часова дейност, има ли спешно отделение, интензивно отделение, брой на клиниките и отделенията с най-високо ниво на компетентност, брой на клиничните пътеки, по които работи. За всеки един от критериите болницата ще получава конкретен брой точки. Например, ако броят на спешните пациенти, на които е проведено интензивно лечение в първите 24 часа е над 10%, лечебното заведение ще получава 3 точки, а ако са от 1 до 5% - 1 точка. Ако клиниките и отделенията с най-високо ниво на компетентност са над 75%, болницата ще получава 4 точки, а ако са до 30% - 1 точка. Бонус дава и осигурено лечение на пациенти с различен възрастов профил. Тоест, наличието на отделения или клиники по педиатрия, ще носи 2 точки, а ако такива липсват – нула.

След това по подобен начин ще бъдат оценявани конкретни медицински дейности и структури. Оказването на своевременно лечение ще бъде оценявано според броя на пациентите, приети по спешност, както и по това какъв е делът на тези приети през почивните дни и вечер. Ако приемът на пациенти в почивните дни и нощем е над 20%, се дават 3 точки, а ако е 5%-10% - една.

Дали се осигурява комплексно лечение по дадена медицинска дейност – например хирургия или пък кардиология - ще се преценява по критерии като нивото на компетентност, дял на договорените клинични пътеки в тази дейност и др.

Обемът и сложността на извършваните манипулации за дадена медицинска дейност в болницата ще се оценяват според това колко от пациентите са били пренасочени от друго лечебно заведение. Ако над 5% от пациентите са транспортирани от друго място, за да им се окаже по-качествена и адекватна помощ, то съответното звено ще получи 3 точки, ако са между 1% и 5% - 2 точки и до 1% - 1 точка. В същото време ще се отнемат точки, ако болницата е пренасочила свои пациенти към друго лечебно заведение.

Точки ще се отнемат и ако има наложени административни санкции или ако нивото на компетентност на звеното е било намалено.

Когато две болници или две отделения в различни болници, например по гинекология, имат еднакъв брой точки, то тогава подборът кое звено да работи с НЗОК става на базата на допълнителни критерии. Тогава ще бъде сравнявано в каква степен всяка от структурите е изпълнила медицинските стандарти по отношение на апаратурата, по отношение на заетия персонал от лекари и сестри. Ще се гледа още колко спешни операции е направило всяко от звената, каква е била тяхната сложност и др. и болницата или клиниката с по-добри показатели, ще получава финансиране.

Болниците на труднодостъпни места не са застрашени

За оценяване на лечебните заведения в райони със затруднен достъп до медицинска помощ, са предвидени специален ред и критерии, свързани с отдалеченост и труднодостъпност на района, демографски и социални индикатори.

Целта е да се гарантира достъпа на населението до медицинска помощ в тези региони в зависимост от техните особености, независимо от надвишените потребности за общия брой легла в дадената област.

Така например, ако над 90% от обслужваните от една болница населени места са на над 60 км. разстояние, то тя ще получава 4 точки, докато ако са до 40% - едва една точка. Ще се гледа и това какъв е делът на населението над трудоспособна възраст и какъв е делът на децата.

Предложени са и отделни критерии и индикатори за оценка на медицинските дейности, свързани с продължително лечение и рехабилитация. Ако дадена болница има собствено отделение по физикална рехабилитация, например, тя ще получа 2 точки, а ако има сключен договор за тази дейност с друга болница 1 точка. Отделно ще се оценява сложността на провежданите рехабилитационни дейности, наличието на естествени фактори като например извори с минерална вода и др.

Споделяне

Още по темата

Още от България