Голям интерес от гражданския сектор към Норвежката програма

Посланикът на Норвегия Гюру Катарина Викьор

Голям интерес на неправителствените организации (НПО) към Норвежката програма отчете посланикът на скандинавската страна у нас Гюру Катарина Викьор в понеделник.

 

559 проектни предложения са били подадени в рамките на първия конкурс на програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, известна като Норвежката програма. От тях 548 са били подадени чрез Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП). Други 11 НПО-та са подали микропроектите по пощата. В момента тече оценяването на предложенията.

 

Бюджетът на първия конкурс по Норвежката програма е 3.73 млн. евро.

 

Най-много проекти са подадени по тематичната област “Социално включване и овластяване на уязвими групи” - 189 проекта. По тематичната област “Демокрация, права на човека и добро управление“ са подадени 173 проекта.

 

По третата тематична област “Устойчиво развитие и опазване на околната среда“ бяха подадени 59 проектни предложения, а по четвъртата “Изграждане на капацитет на НПО“ – 127.

 

По време на информационните дни в шестте региона за развитие са участвали над 700 организации от неправителствения сектор, а 897 са се регистрирали в Електронната система за подаване и управление на проекти.

 

Големият интерес на неправителствения сектор към Норвежката програма се обяснява с факта, че на практика това са единствените средства за този сектор. ГЕРБ спря финнасирането на НПО-тата, а схемите по оперативна програма “Административен капацитет” бяха премахнати.

 

Общо средствата за НПО-тата по Норвежката програма са в размер на 12 млн. евро за периода 2009 – 2014 г.

 

Средствата са разделени на три кола. Предстои провеждането на още два конкурса. Единият е с бюджет за 3.95 млн. евро и е планирано да стартира в началото на 2014 г. Третият последн конкурс е оставане за края на 2014 г., като бюджетът е 2.33 млн. евро.

 

Администратор на програмата за подкрепа на неправителствените организации у нас по Норвежката програма е институт “Отворено общество”.

 

България ще получи общо 126.6 млн. лв. по Норвежката програма за периода 2009-2014 г. Най-много средства - 43 милиона евро са предвидени за “зелена” икономика, посочи посланик Викьор.

 

За подкрепа на правосъдието и вътрешния ред са планирани 16 млн. евро, за опазването на културното и природно наследство в страната ни - 14 млн. евро, за здравеопазване - 13.4 милиона евро.

 

Целта е средствата да бъдат договорени до края на 2014 г., а изпълнението на проектите да приключи до април 2016 г., каза посланик Викьор.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?