Горски ще учат английски, пиар и да следят за незаконна сеч с 90 хил. лв. от ЕК

Служители на държавната горска администрация започват курсове как да пазят горските територии от незаконна сеч, да следят за редки биологични видове, ще се ограмотяват по информационни технологии и ще учат английски език с пари от Европейската комисия. Проектът за повишаване на квалификацията на работещите в Изпълнителна агенция по горите е за близо 90 хил. лв., отпуснати по Оперативната програма "Административен капацитет", съобщиха от ведомството в сряда.

 

В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат обучени близо 300 служители на централната администрация и регионални дирекции по горите и специализирани териториални звена като дирекции на природни паркове, горски семеконтролни станции, лесозащитни станции и опитни научно-изследователски станции.

 

Тяхното обучение ще става в двудневни и тридневни семинари, в чиито рамки ще се преподава и "изграждане на публичен имидж" и „делови умения – участия в работни срещи, дискусии и посещения”.

Споделяне

Още от България