Горските пожари тази година са над четири пъти по-малко

Горските пожари тази година са над четири пъти по-малко

Над четири пъти по-малко горски пожари върху много по-малка площ е имало от началото на годината у нас в сравнение със същия период на 2017 г., сочи статистика на Изпълнителната агенция по горите, обявена в четвъртък.

Регистрирани са 69 пожара, които са били обхванали общо 1041 дка, като сред тях няма върхови пожари. Година по-рано избухналите пожари са били 285 пожара на площ от 19 274 дка. 

Тъй като обаче идва пожароопасния сезон, над 2300 служители от регионалните дирекции по горите, държавните предприятия и държавните горски и ловни стопанства са в готовност за реакция при необходимост. Осигурени са денонощни дежурства за получаване на сигнали за възникнали горски пожари.

Проверено е как се изпълняват превантивните мерки и и мат ли горските подготвени оперативни планове за действие.

Особено внимание се обръща на направата на нови и поддържане на стари просеки, минерализовани ивици и лесокултурни прегради. Проследено е почистването на сухите треви покрай ж. п. линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от висок клас на пожарна опасност.

Кметствата са уведомени да подготвят доброволни отряди с обучени хора, обезпечени със защитни облекла и маски, обясняват от ведомството.

Освен на пожаронаблюдатели, патрулни и контролни екипи на терен, горските служители могат да разчитат и на автоматизирани системи за наблюдение и ранно оповестяване на пожари, които на този етап покриват около 12 % от горските територии. В момента се изготвят проекти за още такива системи. Тази мрежа ще бъде изградена в близките 2-3 години и ще обхване до 70 % от горите на страната. Голяма част от средствата за нейното изграждане ще се финансират безвъзмездно от Програмата за развитие на селските райони.

От агенцията припомнят, че през лятото е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии, както и на разстояние по-малко от 100 метра от техните границите. Забранено е също така паленето на стърнища, суха трева и слама в земеделски земи, по слоговете и крайпътни ивици и други площи със суха растителност. Забранено е също така хвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения. При забелязан горски пожар, да се сигнализира на тел. 112, напомнят горските.

Споделяне

Още от България