Готова е стратегията за извеждане от експлоатация на І-ІV блок

Готова е стратегията за извеждане от експлоатация на І-ІV блок

АЕЦ “Козлодуй” е изготвила и изпратила в Агенцията за ядрено регулиране стратегията си за извеждане от експлоатация на четирите малки блокове на централата. От тях І и ІІ са спрени в края на 2002 г., а затварянето на ІІІ и ІV блок ще стане в края на 2006 г., съгласно договореността на страната ни с Европейския съюз за членство.

В стратегията е представено виждането на ръководството на АЕЦ “Козлодуй” и за демонтажа на І и ІІ блок, заради чието забавяне България получи критики от Брюксел и напредъкът ни в областта на енергетиката мина от зелената в жълтата зона. Натискът на Европейския съюз за предприемането на конкретни мерки по демонтажа на спрените два ВВЕР-440 е заради притесненията на Брюксел от повторно пускане в експлоатация на реакторите след влизането ни в общността. Такива версии се появиха в публичното пространство у нас в последно време. Затова и изготвянето на документ, регламентиращ етапите за извеждането на четирите малки блока от експлоатация, бе включен в екшън плана на правителството за прилагането на препоръките на Европейската комисия за влизането ни в ЕС.

Стратегията за І-ІV блок е одобрена от Съвета на директорите на АЕЦ, дадена е за съгласуване с Министерството на икономиката и енергетиката и за информация на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), каза Митко Янков, директор “Безопасност и качество” в ядрения оператор.

На базата на тази стратегия АЕЦ “Козлодуй” трябва да изготви подробен план с всички етапи, срокове и прогнозно финансиране на дейностите по извеждането от експлоатация и демонтажа на реакторите, обясни  пред Mediapool Борислав Станимиров, зам.-председател на АЯР. С този план, който трябва да се представи в ядрения регулатор до 1 август, ще се иска и промяна в лицензионните документи на І и ІІ и ІІІ и ІV блокове, допълни той. След което в шестмесечен срок Агенцията за ядрено регулиране трябва да се произнесе по исканата промяна в лицензите на реакторите. 

За спрените две мощности става въпрос за предприемане на дейности по изследване на частите от реактора, за да се установи кои от тях са условно чисти и могат да се предадат за скрап или да се продадат на други български централи, за да се използват от тях. За радиоактивните части трябва да се предприемат мерки по специалното им съхранение, обясни Янков. Той допълни, че докато не бъде завършен строежът на цеха за сухо съхранение на отработилото ядрено гориво, извадените касети от І и ІІ блок, които са в басейните в самите реактори, ще останат там.

Това че горивото е там, не пречи да започне демонтажът на части от І и ІІ блок, каза Борислав Станимиров. Грубо казано, от ЕК искат да махнем колкото се може по-бързо турбините на реакторните установки, което е достатъчна гаранция за Брюксел, че двете мощности няма да бъдат пуснати в експлоатация отново, допълни той.

За блоковете, които трябва да се спрат на 31 декември т.г., също ще се представят етапите за извеждането им от експлоатация и демонтаж с гаранции за финансирането на целия процес.

Заплащането на тези дейности ще стане от фонда за извеждане на ядрени мощности, където АЕЦ “Козлодуй” прави отчисления от стойността на произвеждания от тях ток от около шест години. Вероятно и Европейската комисия ще отпусне някакви средства за обезпечаване на работата по демонтажа на малките реактори.

Още не е съвсем ясно как ще се възлагат поръчките за дейностите по извеждането от експлоатация на реакторите. Логично е да има търгове за отделните етапи, но е възможно и да се обяви процедура за един изпълнител, като по неофициална информация апетит към такава поръчка има френската “Арева”.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?