Готово е класирането за І клас в София

Готово е класирането за І клас в София

Списъците с класираните първокласници в София бяха обявени в понеделник. Те са пуснати на страниците на училищата, както и на информационните табла на място в сградите. Единна информация за приема засега няма.

Очаква се кандидатите да са около 12 000 - малко по-малко от миналата година. Според Столичната община децата ще са по-малко от местата. Основният критерии за класирането е настоящият адрес, а целта е децата да учат в най-близкото училище. Според това от колко години детето е регистриране на дадения адрес, кандидатите се разделят в три групи. В последната - четвърта, попадат децата, които не живеят в района на училището.

Ако кандидатите от дадена група са повече от местата, се прилагат допълнителни критерии. Сред тях най-голям брой точки носи наличието на брат или сестра в същото училище. При еднакъв брой точки и повече желаещи, отколкото са свободните места, се тегли жребий.

Въпреки че местата са повече от кандидатите, със сигурност има некласирани първокласници, тъй като родителите не са доволни от училището, в което попадат според адреса си. Така те кандидатстват в други институции и попадат в последната група, в която имат най-малък шанс за класиране.

От 5 юни до 17 часа на 7 юни е записването на учениците, приети от първото класиране. На 7 юни ще бъдат обявени свободните места за второто подреждане. От 8 юни до 12 часа на 11 юни ще се подават заявления за приема за второто класиране. Списъците от него ще бъдат обявени на 11 юни. От 12 юни до 17 часа на 13 юни е записването, а от 14 юни ще се попълват свободните места след третото класиране.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Колко време давате на новия парламент?