Гоцев няма право да се забърква в скандали с мирис на корупция

Г-жо Пешева, защо решихте да се обърнете към Главна прокуратура, Сметната палата и Агенцията за държавен и вътрешен контрол да извършат проверка във връзка с двата рекламни договора на БНТ с "Видео интернешънъл" и "Пиеро 97"?

Считам, че тези договори наистина трябва да се разгледат и от Главна прокуратура, и от Сметната палата, и от Агенцията за държавен и вътрешен контрол, които да извършат и необходимите действия в рамките на тяхната компетентност за изясняване на фактите, свързани със сключването и действието на посочените договори.

Но за мен по-тревожното е друго и затова оповестих, че ще искам предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор.

Недопустимо е един генерален директор на обществена медия да сключва два идентични договора, да сключва договор под натиск и заплаха, да създава корупционен образ в публичното пространство на висшия мениджмънт на обществената медия. Това е голям скандал, който няма нищо общо с една от точките в мениджърския договор на Кирил Гоцев - възлагане на управление, свързано със стратегия за антикорупционна политика, която впрочем той не е представил в СЕМ. А за съжаление в публичното пространство знаците, които той дава, са по-скоро обратните - за корупционна политика.

Запознахте ли се с договора по-детайлно?

Да, разбира се. Копие от договора е в касата на СЕМ. Четох го, но не бих искала да се произнасям по самия договор, той е прекалено специализирана материя. Не е моя работа да се произнасям.

Според мен начинът, по който е сключен договорът, начинът на управление на обществената медия - тайно, еднолично и непрозрачно, зад гърба на Управителния съвет, е недопустим за ръководството на една обществена медия, за която има специален устройствен закон и върху която се упражнява контрол от регулаторния орган. Това поведение е недопустимо от гледище на правилата и нормите на медийния закон. В този смисъл г-н Гоцев, с цялото си поведение във връзка с двата договора - с Видео интернешънъл и "Пиеро 97", нарушава духа на медийния закон. Той нарушава основни правила, заложени в договора за възлагане и управление, който е подписал със Съвета за електронни медии и който аз съм подписала в качеството си на председател на СЕМ тогава. Моят морал като професионалист, като телевизионен критик и експерт с 30-годишна практика, 12 книги зад гърба си и 30 години преподаване на студентите ми показва, че не бих могла да имам друго поведение освен да поискам предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор. Той компрометира идеята за обществена телевизия в България.

Да се даде договора на прокуратурата обаче е доста сериозен акт.

Да, наистина е сериозен. Но когато вчера г-н Гоцев потвърди пред СЕМ, че е подписал втори идентичен договор под натиск и заплаха за живота, аз ви питам: дали един нормален мениджър, който има нормални отношения с рекламодателите и за тези отношения има създадена дирекция "Реклама и маркетинг" в БНТ, и който управлява колективно заедно с Управителния си съвет, в чийто правилник за вътрешния ред (за работата на УС) пише, че всички договори за реклама и спонсорство над 50 хил.лв. се сключват със съгласието на УС - дали това не е криминализация? Когато употребих тази дума пред г-н Гоцев, той се съгласи, че има криминализация, но не обясни като как така върху него е оказан такъв недопустим натиск и е сключен такъв договор. Публичният образ на г-н Гоцев вече е крайно далече от образа на един висш мениджър на обществената медия, който няма право да се замесва в подобни скандали, миришещи на корупция.

Очаквате ли от останалите членове на СЕМ да се присъединят към вашата позиция и да поискат оставката на Гоцев? С изключение на Райчо Райков, останалите бяха по-скоро резервирани.

Не мога да кажа. Но това решение на СЕМ ще се отложи, защото г-н Райков още тази вечер заминава за санаториум. Той много отдавна си е взел карта и излиза в отпуск може би за 10-ина дни. Така че аз дори не бих могла да поставя пред СЕМ това да се гласува, докато не се върне изпълняващият длъжността председател.

При всички случаи обаче ще инициирам в понеделник проект за становище доколко г-н Гоцев спазва заложените изисквания в договора му за управление на БНТ и доколко неговото управление съответства на концепцията, с която той беше избран за генерален директор. Ще се опитам да ги прегледам в събота и неделя и да представя пред съвета проект за становище. Ако успея, разбира се.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?