Гоцев призна за ревизионния акт, напада данъчните

БНТ обжалва в съда данъчния ревизионен акт за неплатени налози в период 2000-2002 г., съобщиха днес от "Сан Стефано"29. До медиите е изпратено официално становище на Управителния съвет на телевизията.

Това е първото признание от ръководството на БНТ за съществуването на данъчния акт, за който медиите писаха още в началото на март, но досега генералният директор Кирил Гоцев непрекъснато отричаше да го е получавал.

В днешното съобщение от БНТ не казват за каква сума е актът, макар че още преди три месеца стана ясно, че националната телевизия е начетена да плати малко над 13 млн.лв., главно данък печалба и ДДС, за периода 2000 - 2002 година.

От "Сан Стефано"29 се опитват да оправдаят досегашното си криене, информирайки журналистите, че чак на 29 април на БНТ е връчено решение на регионалната данъчна дирекция Велико Търново, във връзка с извършена данъчна проверка. Хората на Гоцев спестяват, че това решение е по тяхно обжалване на вече получен данъчен ревизионен акт. Регионалните дирекции на данъчната администрация не се занимават с ревизии. Те са висшестоящо звено, пред което данъкоплатците могат да оспорят решение на териториалните данъчни дирекции. Точно това е направила и БНТ, но спестява тази информация на медиите, защото тя влиза в явно противоречие с досегашните твърдения на Гоцев.

От БНТ не казват и че регионалната дирекция е отхвърлила жалбата им, което става ясно от обяснението им, че телевизията вече е задействала съдебна процедура по обжалването. Ако РДД Велико Търново беше уважила протеста на гоцев срещу данъчния акт, начетът просто щеше да се отмени, а не да влиза в съда.

Кирил Гоцев и Управителният съвет нападат главния данъчен директор, че жалбата на телевизията е гледана във Велико Търново, а не от регионалната дирекция в София. Според "Сан Стефано" 29, старопрестолният град не е компетентен за тяхната жалба, защото няма опит в телевизионната материя, тъй като липсва "регионален телевизионен център", тоест клон на БНТ. Освен че и във Велико Търново има частни тв медии, както във всички по-големи градове на страната, чл. 235 от ДПК дава право на главния данъчен директор да преразпределя жалбите на данъкоплатците между петте регионални дирекции, в зависимост от тяхната натовареност.

Според съобщението от "Сан Стефано"29, става дума за спор по методологията за счетоводното разделяне на приходите и разходите от така наречената стопанска дейност и тези от основната дейност на БНТ, финансирана със средства от държавния бюджет. От телевизията твърдят, че данъчната администрация не е изработила ясен механизъм за прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане, което било причина за акта.

От "Сан Стефано"29 обвиняват данъчните ревизори, че карат телевизията да облага с данък печалба директно приходите си, каквато е законовата практика само при застрахователните дружества и хазартните игри. При това, ревизорите начислили 19% данък за БНТ, докато в хазарта и застраховането максималната ставка била 12 на сто, жалва се ръководството на държавната телевизия и нарича акта "безпрецедентно облагане в данъчната практика в страната".

От телевизията обвиняват данъчната администрация в нарушаване на пазарните принципи и принципите на конкуренция на рекламния и телевизионен пазар. "Сан Стефано" 29 твърди, че данъчните товарят обществената телевизия с по-големи налози, отколкото частните медии. Гоцев е изпратил писма до парламента и правителството с искане ясно да се обясни на БНТ как да прилага данъчното законодателство, във връзка със Закона за радиото и телевизията.

"Налагането на данъчно облагане на БНТ в размери, по-високи от тези дори на хазарта, е въпрос на държавна политика и приоритети", завършва съобщението.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?