Готви се мащабно съкращаване на военните съдилища и прокуратури

Готви се мащабно съкращаване на военните съдилища и прокуратури

Мащабно съкращаване на военните съдилища и прокуратури предлага комисията по натовареността във Висшия съдебен съвет, стана ясно в петък. Измерването на постъпленията на делата е показало, че трябва да остане само един военно-окръжен съд и една прокуратура към него.

До миналата година военните съдилища и прокуратури бяха пет. ВСС обаче закри тези във Варна и Плевен. Сега функционират три – в София, Пловдив и Сливен.

Председателят на комисията по натовареността Калин Калпакчиев отбеляза, че има драстично намаление на броя на делата във военните магистратури. Най-голямо е в Пловдив. През 2013 г. там са били образувани 817 дела, докато през 2014 г. те са едва 181. Една от причините е намаленият брой на субектите, които са подсъдни на военните съдилища, както и съкращенията в армията.

В София намалението не е голямо, но също го има. През 2013 г. военните съдии в столицата са разгледали 242 дела, а през 2014 г. – 225. Единствено във Военен съд-Сливен има лек ръст на броя на делата.

Поради това комисията по натовареността предлага да остане само един военно-окръжен съд – или в София, или в Пловдив. Преобладаващото мнение в комисията е било да бъде в столицата, защото там са седалищата на част от армейските командвания, Генералния щаб, Министерството на отбраната и други структури.

Преди да се вземе окончателно решение ВСС ще проведе на 3 юни широко обществено обсъждане с участието на засегнатите от съкращенията магистрати.

Споделяне

Още от България