Готви се приватизация на парк "Сините камъни"

Готви се приватизация на парк "Сините камъни"

Природозащитници предупредиха, че общината в Сливен прави опит да превърне почти цялата територия на природен парк "Сините камъни" в Сливенския Балкан от държавна в общинска собственост и то в нарушение на законите. Това съобщиха в четвъртък от Коалицията от неправителствени организации "За да остане природа в България".

Активистите твърдят, че Общинският съвет в Сливен е одобрил предложението на кмета на града Йордан Лечков за промяна на собствеността.

Общинските съветници са възложили на кмета да отправи искане до Министерския съвет чрез областния управител на Сливен за безвъзмездно прехвърляне на имота.

Екозащитниците посочват, че решението на Общинския съвет е незаконосъобразно, защото парк "Сините камъни” е част от европейската мрежа от защитени зони Натура 2000, както по Директивата за опазване на местообитанията, така и по Директивата за опазване на птиците.

Съгласно българската конституция отговорностите за опазване на биоразнообразието и управлението на националната екологична мрежа е ангажимент на държавата в лицето на изпълнителната власт, а различните собственици (включително общините) носят отговорности само за своята собственост.

Плановете на сливенския кмет за парк "Сините камъни" са ясни – да се превърне в "селищно образувание" и да се застрои, заявиха от "За да остане природа". Не са тайна и амбициите на кмета за създаване на ски курорт в местност "Даулите" (където сега има малка ски писта) в природния парк, който да обслужва Източна България. Комичното е, че най-високата точка в Сливенския Балкан, връх Българка, е на едва 1181 метра.

Природен парк "Сините камъни" е покрит предимно с широколистни гори от мизийски бук. В "Червената книга на България" са включени близо 80 вида растения и 60 вида птици (като сокол орко и кръстат орел), които се срещат там, както и 6 вида растения (сред които урумово лале), обявени за застрашени в световен мащаб.

"Държавата трябва да е наясно, че това е опит за местна феодализация, която може да има опасни последици за над 60% от защитените територии в страната”, предупреждават от коалицията.

Областният управител на Сливен Марин Кавръков няма да изрази веднага становището си по въпроса за промяната на собствеността на природния парк "Сините камъни" от държавна в общинска, предаде БНР. Той каза, че не е имал намерение да решава "на коляно" такъв важен въпрос.

Има решение на общинския съвет в Сливен от последната му сесия на 18 февруари да бъде поискано от Министерския съвет, чрез областния управител, безвъзмездно прехвърляне на собствеността на природния парк. Кавръков е възложил на юристите на областната администрация да направят правен анализ и да проверят законно ли е такова искане.

За да оформи своето становище, областният управител има намерение да покани на разговор правозащитните и екологичните организации, за да чуе тяхното мнение и аргументи по казуса.

Целенасочените действия на друга една община – Царево, на част от чиято територия е Природен парк "Странджа", също са в посока обратна на опазване на природата за благото на всички българи, казват от "За да остане природа".

Първо община Царево се опита неуспешно да заличи парка юлидически чрез обжалване на неговата заповед за обявяване. Сега се опитва да заличи природата на Странджа фактически чрез предвижданията за масирано застрояване на крайбрежието в новия си общ устройствен план.

Коалицията "За да остане природа в България" вече е изпратила сигнали до областния управител на Сливен и до Регионалната инспекция по околна среда и води – Стара Загора с искане за отмяна на скандалното решение. Отношение по случая предстои да вземе и стопанинът на държавните гори в Природен парк Сините камъни - Изпълнителна агенция по горите.

Споделяне

Още от Бизнес