Градове и курорти ще може да се застрояват още по-гъсто

Гаражите ще могат да се трансформират в магазини, масите остават по тротоарите

Градове и курорти ще може да се застрояват още по-гъсто

Възможност за още по-гъсто застрояване на градовете и курортите, дават приетите на второ четене в четвъртък промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Депутатите решиха да се допуска по-плътно застрояване от сега допустимите отклонения по предложение на кмета. В момента те могат да бъдат до една трета от предвидената плътност. Занапред този дял може да се увлечи с решение на две трети от гласовете на общинския съвет. Сега разрешаването на строителство извън установените правила ставаше след съгласието на министъра на регионалното развитие.

 

Допускането на отклоненията се прави заради липсата на свободни места за строителство основно в централните градски части на големите градове, както и по морските курорти. С прехвърлянето на правомощието на общинските съвети да дават разрешителните с отклонения пък се цели засилване на ролята на местно самоуправление и децентрализация, бяха мотивите на управляващите.

 

Краят на безразборното застрояване отложен за 2016 г.

 

Депутатите решиха още краят на безразборното застрояване да бъде отложен до 2016 г. Това е последна отсрочка за изработването на общите устройствени планове (ОУП) от общините. Наличието на такива планове гарантира, че няма да се строи на парче и без визия за развитието на града.

 

След влизането в сила на промените в ЗУТ в срок от шест месеца общините трябва да възложат изработването на ОУП. Общинските съвети пък са задължени да ги приемат и те да влязат в сила най-късно от 1 януари 2016 г., реши Народното събрание.

 

Ако общините не спазят срока за изработването на ОУП, няма да могат да реализират проекти, посочи Любен Татарски, председател на водещата комисия по регионално развитие. Причината е, че те няма да имат право да правят подробни устройствени планове за зоните извън регулация, посочи Татарски. Изключения ще се правят само за публични инвестиции.

 

Това е двоен ред и поставя в неравнопоставеност публичните и частните инвестиции, коментира депутатът от БСП и бивш зам.-министър на регионалното развитие Димчо Михалевски.

 

Татарски призна, че с промените в закона може да бъдат затруднени частните инвестиции заради ограничението да се изработват подробни устройствени планове извън урбанизираните територии.

 

Общините отдавна трябваше да са изработили ОУП, но 160 от общо 264 общини все още нямат, посочи Татарски. По думите му без такива планове са доста големи и сравнително заможни общини като повечето по Черноморието и областните градове. Причината да нямат ОУП е, че без тях по-лесно се работи на парче чрез подробни устройствени планове, по-лесно се променя предназначението на земеделска земя или горски територии, посочи Татарски.

 

Според него не трябва да се упреква само местната власт за това, защото процедурата по одобряването на изработените общи устройствени планове е дълга и зависи и от други институции. “Има общи устройствени планове, които се мотаят повече от десет години. Искаме всички институции да направят необходимото, така че най-накрая територията на нашата държава да бъде устройствено урегулирана и планирана”, каза Татарски.

 

Масите и сергиите на открито в курортите остават

 

Масите и сергиите на открито пред заведенията в курортите остават, решиха още депутатите. Те отхвърлиха предложението на депутата от ГЕРБ Емил Димитров в селищните образувания с национално значение (националните курорти) преместваемите обекти да могат да са само пейки, осветителни тела, указателни табели, чешми, фонтани, телефонни кабини и маси на художници. Той искаше още масите на открито да се слагат само върху територията на заведението и да не могат да се поставят по тротоари, улици, пешеходни алеи и зелени площи. Забраняваше се и разполагане на озвучителни тела на открито.

 

Според Татарски безспорно е, че ситуацията в курортите трябва да се промени, защото вреди на имиджа им. Причината текстът да не бъде гласуван сега е, че трябва да бъде подложен на широко обществено обсъждане. “Тези промени са много важни и засягат много общини, търговци, собственици на имоти, собственици на хотели по Черноморието и по планинските курорти. Без необходимото съгласуване с тях не би било редно да взимаме толкова важно решение. Това е свързано и със собствените приходи на общините, където има обекти с национално значение, курорти”, аргументира се Татарски. Той обеща след съгласуване и дискусия с общините и всички заинтересовани лица по въпроса да бъде внесен нов текст за гласуване от парламента до края на мандата му.

 

Гаражите все пак ще се трансформират в магазини

 

Въпреки заканите на управляващите за слагане на край на трансформирането на гаражите в магазини, фризьорски салони, кафенета и т.н. депутатите дадоха заден и решиха да запазят възможността гаражите на блоковете да променят предназначението си.

 

Правителството сложи това ограничение поради недостига на свободни места за паркиране в централната част на големите градове. Проблемът е особено остър за София и залегна в Закона за общия устройствен план на столицата. С това решение на парламента промените в ЗУТ ще бъдат в противоречие с другия закон и не е ясно как Столична община ще излезе от ситуацията.

 

Депутатите все пак оставиха ограничение да не се допуска преустройство и промяна, ако за новите обекти не могат да се осигурят необходимите гаражи и места за паркиране в съответния поземлен имот. Не е дефинирано обаче колко и какви трябва да са тези места за паркиране.

Споделяне

Още от Бизнес