Пълна изненада

Гръцката “Актор” печели строежа на завода за боклука в София

От 11 оферти на финала останаха само двете с най-високите цени за изграждане на съоръжението, но с най-ниски експлоатационни разходи

Теренът за сторежа на завода за боклук на столицата в местността Садината, сн. БГНЕС

Гръцката “Актор-Хелектор” печели поръчката за строителството на завода за боклук в София, съобщи Столичната община в петък.

 

От общо 11 кандидати, които подадоха оферти, на финала са останали само двете с най-високите цени за изграждането на съоръжението, но с най-ниски експлоатационни разходи. Това означава, че дългосрочно изграждането на завода ще излезе най-евтино за столичани и повишаването на такса смет ще бъде минимално, както обеща преди време столичният кмет Йорданка Фандъкова.

 

Победителят е определен със сложна комплексна оценка, която превес имат именно разходите за експлоатация на съоръжението, което трябва да има живот най-малко 30 години. Така на първо място комисията е класирала гръцкото обединение “Актор-Хелектор” със 181.53 точки. На второ остава консорциум “Садината 2012”, в който влизат германската “Хохтийф” и “ПСТ Холдинг” със 149.23 точки.

 

Така на практика на финала останаха фирмите, които обжалваха първия търг за завода за боклук, който беше прекратен по настояване на Европейската комисия. Тогава накрая също останаха две компании, като първото място беше за българо-германското обединение “Станилов-Хут”, а второто за “Хелектор-Хохтийф”. Именно гръцката и германската компания се оплакаха в Брюксел, който поиска отмяна на търга с официален мотив прекалено високи стойности на проекта и настоя за неговото поевтиняване.

 

Офертата на победителя

 

“Актор-Хелектор” печели с най-високата цена за изграждането на завода за боклук - над 213.4 млн. лв. без ДДС. Цената им за преработка на битовите отпадъци, която има по-голяма тежест е 60.69 лв./тон. Гърците получиха и най-високата техническа оценка за проекта си - 81.53 точки.

 

Класираният на първо място участник е акцентирал в техническото си предложение на производството на RDF-гориво от отпадъците. Това гориво ще се използва от “Топлофикация София“ и по проект ще намали с минимум 10% използването на природен газ при производството на топлинна енергия. Производството на по-големи количества RDF-гориво е в интерес на гражданите, е посочено в съобщението на Столична община.

 

В него се казва още, че класираният на първо място участник е защитил високи показатели на количеството материали, които ще се рециклират. Гърците са предложили и модерни сортиращи технологии с устройства, които разпознават различните типове отпадъци и автоматично ги отделят от лентата.

 

Обединението “Актор-Хелектор” е предложило и най-ниски количества на отпадъци за депониране. Приоритет в политиката на Столична община, както и на ЕС, е чувствителното намаляване на отпадъците за депониране. Отчисленията, които плащат общините за депониране на отпадъци на тон нарастват от 15 лв. за тон през 2013 г. на 35 лв. за тон през 2014 г., се казва в съобщението на Столична община.

Гръцката компания “Хелектор” е една от най-големите на Балканите. “Актор” е нейна дъщерна фирма, която построи у нас отсечката от Нова Загора до Ямбол на магистрала “Тракия”, а в момента изгражда 15-километровия участък от Сандански до ГКПП “Кулата” на магистрала “Струма”.

 

Класираният на второ място консорциум “Садината 2012” даде цена за построяването на завода за отпадъци над 204.8 млн. лв., а цената за преработката им беше най-висока - 72.43 лв./тон. Техническото им предложение за проекта беше оценено с 65.44 точки.

 

Отстранените

 

Общо 11 кандидати участваха в търга за строителството на завода с индикативна стойност от 166 млн. лв. без ДДС. След приключване на техническата оценка бяха отстранени шест от тях. Така бяха отворени цените на петима кандидати.

 

След проверка на ценовите предложения заради нарушения са отстранени три консорциума. Това са съвместното предприятие “ВСМ-СПХ”, в което влизат испанското дружество ВСМ и Строително-предприемачески холдинг (СПХ) на Георги Георгиев, обединение между италианската “Еурека” и българската “Главболгарстрой” и консорциум “МБТ София 2012”, в което влизат германската “Егерсман” и българската “Микс констръкшън”.

 

Техните ценовите предложения не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в документацията. Освен това комисията допълнително е прегледала заложените от участниците параметри на техническото и ценовото предложение дали са реални и изпълними.

 

Оценяването

 

При оценяването на офертите комисията е взела предвид всички експлоатационни разходи при преработката на заложените 410 хил. тона отпадъци годишно. Това са разходите за потребление на вода, ток, гориво. Гледано е и качеството и количеството на получените продукти след преработката на отпадъците – материали за рециклиране, компост и гориво (RDF), както и количество на отпадъка, който остава за депониране.

 

При тази методика, най-висока оценка получават участниците, предложили най-добро качество и количество на крайните продукти - гориво, компост и материали за рециклиране при най-ниска консумация на суровини и енергия и съответно най-малко остатъци за депониране.

 

Вторият етап на оценката е свързан с частичните оперативни разходи за тон преработен отпадък. Това са разходите за експлоатация на завода след неговото построяване и въвеждане в експлоатация. По определен алгоритъм всеки участник е изчислил крайната стойност за преработката на един тон отпадък на база на собственото си техническо предложение.

 

В изчислението се включват разходите за обслужване на задължения - строителните работи, машини и оборудване и движимото оборудване. Включвате се още разходи за персонала, както и цената за поддръжка и ремонт на съоръженията. Взимат се предвид също и разходите за застраховка (4% от капиталните разходи), както и тези за консумативи, горива, енергия и вода.

 

По този начин всички участници са изчислили разходите за експлоатация при напълно равни и прозрачни условия, а крайната цена е резултат на техните технически и ценови оферти, се казва в съобщението на Столична община.

 

Крайната оценка е сумата на точките от техническото и ценовото предложение.

 

Заводът ще се строи 19 месеца

 

Срокът за изпълнение на проекта - проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация е 19 месеца от датата на подписване на договор. От тях 9 месеца са проектиране, а 10 месеца – строителство на съоръжението. Това трябва да се случи най-късно до края на 2015 г., когато изтича този програмен период за да не изгубим европейските средства.

 

Едногодишният срок за съобщаване на дефекти може да тече и след 2015 г., каза Мария Бояджийска, зам.-кмет по екология.

 

Съгласно проекта за договора и условията на Столична община изпълнителят трябва да представи гаранции за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора. Авансовите плащания ще бъдат обезпечени с отделна нарочна гаранция за цялата стойност на аванса.

При неспазване на сроковете за изпълнение за всеки ден забава ще се дължат санкции в размер на 0.1% от стойността на договора.

 

След въвеждането на съоръжението в експлоатация изпълнителят е длъжен да докаже заложените в предложението параметри. В случай, че разходите за експлоатация надвишават предложените в офертата, Изпълнителят ще дължи обезщетение на Столична община в размер на 14 пъти годишната разликата между офертната стойност и реалните отчетени разходи.

 

Заводът за боклук е част от цялостната система за обезвреждане на софийските отпадъци за 346 млн. лв. От тях 84.26% е безвъзмездната помощ от ЕС, а останалите финансиране от Столична община.

 

Другите два компонента на системата са депото в местността “Садината”, което вече е построено, и компостиращата инсталация в Хан Богров, която трябва да е готова до края на годината.

 

В резултат на изиграните търгове до момента е постигната икономия от около 20 млн. лв., посочи Бояджийска.

 

Стартът на строителството

 

Засега не е ясно кога ще почне строителството на самия завод. Причината е, че в момента тече 14-дневния срок за обжалване на класирането. Някои от компаниите заявиха, че имат намерения да обжалват търга, но все още не са взели окончателно решение.

 

Ако няма обжалване на търга, най-рано договорът може да се сключи към края на май. След това ще тече срокът от девет месеца за проектиране на съоръжението, което означава, че най-рано строителството ще може да започне през 2014 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?