Гръцки и румънски региони по-назад от българските по конкурентоспособност

Гръцки и румънски региони се представят по-лошо от българските по конкурентоспособност. Това показва публикуваното трето издание на индекса за регионална конкурентоспособност за 263 региона на ЕС.

Сред десетте най-слабо представящи се региони са пет гръцки, три румънски и по един български и френски. Сред тях е най-бедният регион у нас Северозападният, който обаче не е последен в класацията. След него са два в Гърция – Централна и Източна Македония/Тракия, и един румънски, а в дъното на класацията е френска Гвиана, показва проучването.

На върха на класацията по конкурентоспособност са два региона в Лондон и холандският Утрехт, следвани от шведската столица Стокхолм.

Под регионална конкурентоспособност ЕК разглежда способността на даден регион да предложи привлекателна и устойчива среда за предприятията и местните жители.

Показателно е, че сред десетте най-конкурентоспособни региони попадат четири британски.

Индексът на конкурентоспособността включва 11 показателя, разделени в три групи, които оценяват силните и слабите страни на даден регион. Разглеждат се институции, макроикономическа стабилност, инфраструктура, здравеопазване и основно образование, които са ключовите двигатели за всяка икономика. В останалите две групи на индекса се измерва ефективността на региона и иновациите в него.

България е сред страните, при които се наблюдава голяма разлика между икономическото развитие на столицата и останалите региони. В тази група страни попадат още Гърция, Румъния, Словакия и Франция.

Като цяло резултатите за 2016 г. са близки до предишното изследване от преди три години. Отново се наблюдава полицентричен модел със силни столични и метрополни райони, които са основните двигатели на конкурентоспособността.

В сравнение с двете предишни издания на индекса от 2010 и 2013 г., Малта и няколко региона във Франция, Германия, Швеция, Португалия и Великобритания са подобрили своите резултати, докато региони в Кипър, Гърция, Ирландия, а напоследък и в Холандия ги влошават.

В източните региони на ЕС конкурентоспособността като цяло се е запазила.

Новото в изданието за 2016 г. е интерактивният интернет инструмент, който дава възможност за по-подробен анализ и сравнение на всеки регион, или с друг с подобен брутен вътрешен продукт на глава от населението, или с всички региони на ЕС.

По този начин се виждат резултатите за всеки регион по отношение на иновациите, управлението, транспорта, цифровата инфраструктура, здравеопазването и човешкия капитал.

Инструментът е създаден за да се помогне на регионите да открият своите слабости и инвестиционни приоритети, когато изготвят стратегиите си за развитие.

"Този индекс е ценен инструмент за подобряване на процеса на разработване на политики. Той затвърждава усилията на ЕК за подкрепа на структурните реформи и стимулиране на иновационния капацитет на регионите на ЕС чрез инвестициите в рамките на политиката на сближаване", коментира еврокомисарят по регионална политика Корина Крецу.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?