Гражданите могат да виждат как институциите използват личните им данни

Гражданите могат да виждат как институциите използват личните им данни

Всеки гражданин вече може да провери кои негови лични данни фигурират в публичните регистри и как те се използват от администрациите, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване. Нарича се "Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX".

Услугата се поддържа от Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).

Регистрация може да бъде направена с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт.

Към настоящия момент са се регистрирали близо 10 000 граждани, които имат достъп до данни от 50 регистъра.

Продължава процесът по присъединяване на нови регистри.

По този начин българските граждани могат да осъществяват ефективен контрол върху качеството и основанията за достъп до техните данни от страна на институциите.

Услугата е създадена по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев и ДАЕУ. Тя е в синхрон с разпоредбите на Общия регламент на ЕС за защита на личните данни, на Закона за електронното управление и на подзаконовите нормативни актове за неговото изпълнение.

Споделяне

Още от България

Как да се подходи с новата детска болница?