Гражданите могат да заявяват е-услуги и да подписват безплатно документи

Гражданите могат да заявяват е-услуги и да подписват безплатно документи

Държавна агенция "Електронно управление" съобщи, че гражданите и бизнеса имат възможност да заявяват административни услуги без да е необходимо да посещават на място съответната администрация. Това става чрез единния портал - www.egov.bg.

Достъпът се извършва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден върху физически носител от доставчиците на удостоверителни услуги чрез своите платформи или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт.

В резултат на въведеното извънредно положение, гражданите и бизнесът ще могат да получат от "Борика" АД и "Евротръст Технолъджис" АД безплатен облачен или мобилен квалифициран електронен подпис, с който за период от един месец да подписват безплатно заявленията за електронни административни услуги.

Подписването може да се извършва в платформите на тези дружества - https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com.

От държавната агенция "Електронно управление" призовават гражданите да си останат вкъщи и да бъдат дигитални. Съветват ги да заявяват административни услуги електронно.

Споделяне

Още от Бизнес