Гражданите получиха право да атакуват устройствените планове на общините

Застрояването на Арапя в община Царево

Конституционният съд (КС) премахна недосегаемостта на общите устройствени планове на градските територии, закрепена в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Това означава, че противоконституционната норма няма да се прилага по всички заварени и висящи случаи.

Народното събрание получи изричен срок от два месеца да уреди със закон последствията от решението на КС. Дотогава съдилищата ще решават споровете, прилагайки пряко конституцията и принципите на правото.

Парламентът трябва да уреди и въпросите по обезщетяването на пострадалите от противоконституционното законодателство граждани. Атаката срещу необжалваемите устройствени планове бе на Висшия адвокатски съвет.

КС казва, че парламентът е длъжен да се съобразява с конституционни принципи на правовата държава и защитата на основните права.

"В случая преграждането на пътя към съдебно обжалване на общите устройствени планове е лишено от конституционна легитимност, тъй като не е обусловено от висша конституционна ценност, в името на която правото на защита да отстъпи", се казва в решението на КС.

Съдът напомня, че и досега държавата е имала право да защитава своите права чрез областните управители. Те могат да връщат приетите устройствени планове на общинските съвети и да ги атакуват пред административните съдилища. На този фон гражданите, чиито права и интереси са увредени, не можеха да сторят нищо.

Забраната за обжалване на ОУП нарушава и материалната справедливост като елемент от принципа на правовата държава, се казва в решението на КС.

То идва в момент, в който повечето големи общини вече имат общи устройствени планове. Висящ все още е скандалният казус с устройствения план на Царево, който е атакуван от природозащитниците заради предвиденото застрояване на защитените територии от парк "Странджа". Все пак гражданите получават право да се защитават в съда при промени в устройствените планове от техните местни власти.

Другата "отменена" от КС разпоредба на закона е срокът за започване на отчуждителни процедури от общините и държавата за имоти, определени за зелени площи. По досегашния ред срокът беше 15 години, който КС сметна за прекомерен.

Споделяне

Още от България