Гражданите ще се алармират за опасни храни чрез система за бързо съобщаване

Министерството на здравеопазването и министерството на земеделието трябва да изградят и да поддържат система за бързо съобщаване в случаите, когато на пазара се появи опасна за здравето храна. Това предвиждат текстове от Закона за храните, който бе приет окончателно от парламента.

Условията и реда за изграждане на системата, както и процедурата за бързо съобщаване ще се определят с наредба на правителството.

Депутатите гласуваха и текст, според който ако има основателни съмнения, че определена храна е опасна, контролните органи трябва да забранят продажбата ѝ или да я изтеглят от пазара, дори храната да съответства на изискванията за безопасност.

Законът забранява на пазара да се предлагат храни, произведени от нерегистрирани лица или в нерегистрирани обекти. В 6-месечен срок от влизането му в сила, производителите и търговците на храни в нерегистрирани обекти трябва да се регистрират. Ако това не се изпълни, глобите са от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лева.

Според закона, за внос на натурални минерални води в страната и тяхното разпространение в търговската мрежа ще се изисква сертификат от министъра на здравеопазването, който в 10-дневен срок от подаването на документите трябва да издаде разрешение или да направи мотивиран отказ. Срокът на валидност на сертификата е 5 години.

Още от България