Граждански комитет е срещу закриване на офиса на ДПП "Странджа" в Царево

Река Велека

Комитет от граждани се обяви срещу намерението на Дирекцията на природен парк "Странджа" да закрие офиса на дирекцията в Царево. В разпространена до медиите декларация Комитетът за защита на представителството на ДПП "Странджа" в Черноморска Странджа защитава работата на офиса и аргументира запазването му.

В декларацията се казва: "Ние, самоорганизирали се жители, работещи и гости на Ахтопол, Синеморец, Варвара, Резово и Царево, заинтересовани от опазването на Странджанското Черноморие, след като се запознахме с фактическото положение и предприетите действия на ДПП „Странджа“ за прекратяване дейността на Офиса в град Царево, заявяваме:

1. ПП „Странджа“ е единственият парк в България, който обхваща крайбрежни територии - най-трудните за прилагане на националната природозащитна политика. Офисът в град Царево е онова управленско звено сред системата на Природните паркове, което пряко и ежедневно в продължение на десет години работи за устойчивото развитие на Странджанското Черноморие и опазване на уникалното биоразнообразие.

Предупреждаваме сегашното ръководство на ДПП „Странджа“, че без знанието на Обществения консултативен съвет, без каквато и да е било предварително уведомление на завеждащия офиса, за нас извършеното досега представлява фактическа ликвидация на една работеща институция.

2. Припомняме, че Природен парк "Странджа“ се превърна в символ на българската природозащита тъкмо заради дейността на Офиса в град Царево. Тук за първи път гражданската инициативност успя да се пребори и премахна незаконния комплекс "Златна перла“, което секна и други намерения за "бетониране“ на Странджанското Черноморие. Тъкмо тук и за първи път българската гражданска инициативност подкрепи ДПП „Странджа“ и извоюва запазването на защитения статут на парка и неговата уникалната природа.

3. С оглед тежкото състояние на Оперативна програма Околна среда, липсата на яснота относно датата, на която ще се възобновяват изразходваните финансови средства по ОПОС и необходимостта всички проекти да са приключили до юни 2015 г., е повече от ясно, че обявеното от ДПП "Странджа“ наличие на нов офис в Ахтопол е подвеждащ ход, тъй като в сградата в момента е непригодна за подобни функции и изисква основен ремонт в продължение на повече от една година.

4. Да се се спрат дейностите на Офиса в гр. Царево за нас означава необоснован отказ от представителство на парковата дирекция в района на Странджанското Черноморие.

5. Сегашното ръководство на Дирекцията на Природен парк "Странджа“ е длъжно да знае, че чрез своите неправомерни действия фактически оставя без наблюдение и защита най-застрашените части от своята паркова територия в изключително важен момент – изготвянето и приемането на Устройствения план на Община Царево. Пряко е застрашена и успешната работа за кандидатстване по европейски програми и изпълнение на проекти – само един от тях „Устойчиво управление и устройство на ПП "Странджа“ е на стойност близо осем милиона лева.

Ето защо, призоваваме сегашното ръководство на ДПП "Странджа” незабавно да върне неправомерно иззетата (без редовен приемателно-приемателен протокол) офис техника и максимум в едноседмичен срок да осигури работно помещение за офис на Дирекцията за Крайбрежна Странджа в Община Царево", се казва в декларацията на комитета. От него предупреждават, че ще предприемат редица мерки за защита на офиса, включително протестни действия.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес