Граждански организации осъдиха войната на властта срещу Съюза на съдиите

Граждански организации осъдиха войната на властта срещу Съюза на съдиите

В отворено писмо 19 български неправителствени организации осъдиха последните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), които целят да ударят основно Съюза на съдиите в България.

Във вторник вечерта управляващите внесоха в парламента скандален законопроект, с който се забранява външното финансиране на съсловните магистратски организации, включително от европейските фондове. Забранява се участието на съдии, прокурори и следователи в управата и контролните органи на различни от техните професионални сдружения. Това поставя под съмнение бъдещето на Съюза на юристите в България, който е най-старата юридическа организация в страната.

Целта е да се пресече външното финансирането за Съюза на съдиите, а Съюзът на юристите да бъде сведен до казионна организация, която не представлява магистратите.

В същото време управляващите предлагат кариерни бонуси за членовете на сегашния компрометиран Висш съдебен съвет (ВСС). Предложенията предвиждат членовете на ВСС да могат да си изберат в кой съд да се върнат след края на мандата им. Условието е да е от същото ниво в системата, което членове са заемали преди да влязат във ВСС. Бонусът е значителен, защото позволява на преместване от Варна в София (примерно), без да се държи конкурс.

Неправителствените организации смятат, че тези поправки противоречат на конституцията.

"Те ограничат правото на сдружаване на магистратите на дискриминационна основа, ще отслабят техните организации и в резултат ще заглушат гласа на тези професионални общности в публичното пространство. Поради това те нарушават чл. 44 и чл. 6, ал. 2 от Конституцията на Република България”, се казва в позицията на гражданските организации.

Според член 6 ал. 2 на основния закон се казва, че всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на лично и обществено положение или имуществено състояние. В чл. 44 се казва, че гражданите могат да се сдружават свободно.

В писмото се допълва, че мотивите към законопроекта са толкова неясни, че не се разбира каква точно е обществената полза от промените. "Известно е, че автономията при управлението на професионалната квалификация е част от независимостта на съдебната власт", казват 19-те организации.

"Финансирането на техните професионални организации не засяга по никакъв начин упражняването от техните членове на (правораздавателните им) функции. То цели да ги укрепи с цел защита на техните професионални интереси, за каквато цел те са създадени по силата на Закона за съдебната власт. Кой в България има интерес и полза от слаби професионални организации на магистратите?”, се пита в писмото.

Организациите напомнят, че финансиране по редица програми на ЕС и Съвета на Европа са доказали своя благотворен ефект върху тяхното организационно укрепване, обучението на техните членове и издаването на литература, която подпомага тяхното професионално израстване. Те не споменават за финансирането на Фондация "Америка за България", което Съюза на съдиите в България получава. Ако прекратяването на това финансиране е основната цел на законопроекта, то и няма да бъде постигната, защото "Америка за България" е българска фондация с капитали, набирани от регистриран в България фонд.

"Много от тези фондове (на ЕК и Съвета на Европа – б.р.) са специално предназначени за тази цел, а преграждането на възможностите на българските магистрати да се възползват от тях ги поставя в унизително положение в сравнение с техните колеги от други страни", казват гражданските организации.

Те предлагат на депутатите да отхвърлят предлаганите допълнения към Закона за съдебната власт, ограничаващи финансирането на професионалните организации на магистратите и тяхната научна и преподавателска дейност.

Позицията е подписана от Българския хелзинкски комитет, Българския институт за правни инициативи, Български адвокати за правата на човека, Фондация "Програма Достъп до Информация", Институт за пазарна икономика, Център за изследване на демокрацията, Център за либерални стратегии, Български дарителски форум,

Фондация "Асоциация за европейска интеграция и права на човека” – Пловдив,

Български център за нестопанско право, Фондация "Антикорупционен фонд", WWF България, Форум "Гражданско Участие" (мрежа от над 120 НПО в страната), Българска асоциация за алтернативен туризъм, Сдружение за изследователски практики, "ЕкоОбщност", Фондация "БлуЛинк", Асоциацията на парковете в България, Сдружение "Либерални идеи за България и Европа".

Споделяне

Още по темата

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?