Граждански организации предлагат приоритетни мерки за ЕС

Предвидената в последните конституционни изменения процедура по освобождаване на висши магистрати от Народното събрание да се запази единствено по отношение на главния прокурор. Това е една от препоръките на няколко неправителствени организации, сред които Институт “Отворено общество” и Центъра за либерални стратегии, във връзка с подготвяния от правителството план за действие, съдържащ конкретни мерки, с които да отговори на критиките на Европейската комисия (ЕК).

Друга препоръка във връзка с предстоящите нови промени в конституцията е правомощията на министъра на правосъдието за изготвяне на бюджет на съдебната власт, за участие в определянето на квалификацията на магистрати и проверките върху образуването, движението и приключването на делата от съдии, да се ревизират или да отпаднат.

Именно новият текст във връзка с правомощията на правосъдиня министър стана причина за съмнения в ЕК за независимостта на съдебната власт и у нас и настоя проблемът да бъде изчистен. Във вторник лидерът на ПГ на НДСВ Анелия Мингова каза, че представителите на управляващото мнозинство не са успели да убедят ЕК, че приетата само преди месец и половина поправка не засяга независимостта на съдебната власт. Затова НДСВ инициираха нови спешни промени.

В отвореното писмо на неправителствените организации се посочва, че за да се гарантира разумността и адекватността на плана за действие за ЕС, експертната общност и гражданският сектор трябва да бъдат приобщени към процеса на неговата подготовка, изпълнение и отчитане, а техните препоръки трябва да бъдат взети предвид от правителството.

Трета препоръка на неправителствените организации във връзка с конституционните промени е да се предвидят ясни механизми за отчетност на прокуратурата (включително и съдържание и последици от доклада на главния прокурор пред Народното събрание).

По отношение правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) се предлага разделяне на управлението на назначенията и кариерното развитие на съдиите от това на прокурорите и следователите. 

Следваща препоръка е парламентарната квота във ВСС  да се определя с квалифицирано мнозинство.

В отвореното писмо са предложени още промени в законодателството, като например в Закона за съдебната власт, който да регламентира отчетност, прозрачност и вътрешното управление на прокуратурата.

Друга препоръка е да се осигури публичност на финансирането на политическите партии; свободен и пълен достъп до имуществените декларации на магистрати, депутати, лица от изпълнителна власт; ясна дефиниция и категорична законова забрана за конфликт на интереси и обществен достъп до декларациите за конфликт на интереси на държавните служители.

Отвореното писмо е подписано от  Институт “Отворено общество” – София Център за либерални стратегии, Институт за развитие на публичната среда, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Български институт за правни инициативи, Българска гей организация “Джемини”.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?