Гугъл и Фейсбук може да започнат да плащат данъци у нас

Гугъл и Фейсбук може да започнат да плащат данъци у нас

Големи цифрови компании като Гугъл, Амазон и Фейсбук може да започнат да плащат данъци в България и във всяка от другите държави членки на ЕС, ако се приеме ново предложение на Европейската комисия, представено в сряда.

Брюксел настоява цифровите компании да плащат данъци там, където имат значително взаимодействие с потребителите, дори да нямат физическо присъствие.

"Действащите данъчни правила не са замислени така, че да обхващат дружества, които са глобални, виртуални или имат малко или никакво физическо присъствие. Печалбите, реализирани от доходоносни дейности, като например продажбата на генерирани от потребителите данни и съдържание, не се обхващат от действащите данъчни правила", коментира Европейската комисия.

"Промяната е огромна: днес 9 от 20-те водещи дружества по пазарна капитализация в света са цифрови, в сравнение с 1 от 20 преди десет години. Тази тенденция трябва да се използва във възможно най-голяма степен, като същевременно се гарантира, че цифровите дружества ще плащат своя дял от данъците. В противен случай има реална заплаха за публичните приходи на държавите членки: към момента в ЕС средната ефективна данъчна ставка за цифровите дружества е наполовина по-малка от тази за традиционната икономика", твърди Брюксел.

За целта в сряда ЕК направи две законодателни предложения, които тепърва предстои да се разглеждат от Европарламента и от Съвета на ЕС.

Първата инициатива предвижда правилата на ЕС за данък печалба да се променят така, че държавите членки да могат да облагат с данък печалбите, реализирани на тяхна територия, дори и дадено дружество да няма физическо присъствие там.

Ще се счита, че една цифрова платформа разполага с облагаемо " цифрово присъствие" или виртуално място на стопанска дейност в дадена държава членка, ако изпълнява един от следните критерии: годишните ѝ приходи в дадената държава членка надвишават праг от 7 млн. евро, в дадената държава членка през дадена данъчна година има повече от 100 000 потребители или през дадена данъчна година между дружеството и бизнес потребителите са сключени повече от 3000 делови договора за цифрови услуги. Ще се отчита къде се намира потребителят към момента на потреблението.

Второто предложение се състои във въвеждането на временен данък върху някои приходи от цифрови дейности. Целта е дейностите, които в момента не се облагат ефективно, да започнат да генерират незабавно приходи за държавите членки. Така ще се избегне евентуална разнородна смесица от едностранни мерки за облагане на цифровите дейности в някои държави членки, което би създало хаос в единния пазар.
Временното облагане ще действа до въвеждането на комплексната промяна на данък печалба, свързана с облагането на цифровите компании.

Данъкът ще се прилага за приходите от дейности, в които основната роля за създаване на стойност играят потребителите и които са най-трудни за обхващане от действащите данъчни правила. Става дума например за приходи, получени от продажбата на онлайн пространство за реклама, от цифрови посреднически дейности с цел продажбата на стоки и услуги между потребителите или пък приходи, получени от продажбата на данни, генерирани от предоставена от потребителите информация.

Приходите от данъка ще се събират от държавата членка, в която се намират потребителите, а данъкът ще се прилага само за дружества, чиито общи приходи от цял свят са 750 млн. евро и чиито приходи в рамките на ЕС са 50 млн. евро, уточняват от Европейската комисия.

Експертите от Брюксел са изчислили, че ако данъкът се прилага при ставка в размер на 3%, приходите за държавите членки се очаква да възлязат на 5 млрд. евро годишно.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес