Хъб за събиране на стар текстил бе открит в София

Хъб за събиране на стар текстил бе открит в София

Хъб за разделно събиране на употребяван текстил в София и последващата му подготовка за повторна употреба и рециклиране във Варна отвори врати в четвъртък. Демонстрационният проект трябва да насърчава прилагането на кръгова икономика в текстилния сектор. Той е финансиран с над 312 хил. лв. от оперативната програма "Околна среда", с 55 хил. лв. - от националния бюджет, и с над 64 хил. лв. от фирмата "Текс Тийм", която е негов изпълнител.

На територията на търговски парк "Джъмбо Плаза" в София вече има осем специализирани контейнери за текстил, в които се очаква годишно да се събират близо 100 тона ненужен текстил. Този материал ще се обработва в производствената база на "Текст Тийм" във Варна, за да се осигури повторна употреба или рециклиране. Очаква се около 40 тона от събраните дрехи да се подготвят за продажба втора ръка и да се удължи ефективния живот на дрехите, преди да се превърнат в отпадък. Текстилът, който не става за тази цел, ще се нарязва за парцали, които да се използват за производство на уплътнения или за парцали в промишлеността.

За първи път в България ще бъде интегрирано софтуерно решение, което позволява проследяването на генерираните количества текстил в поставените контейнери, включително осигуряване на информация за събрано и балирано количество, водене и следене на локациите на контейнерите, подпомагане на логистични решения и внедряване на ефективни маршрути на техниката за събиране на текстила, посочват от компанията.

Ще се изгради напълно самостоятелна демонстрационна система за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци от текстил. Концепцията за тази система е създадена въз основа на подобна успешна практика в Антверпен, включваща разполагането на контейнери за разделно събиране на отпадъци от текстил в търговски центрове и подготовката им за повторна употреба и рециклиране в рамките на Белгия.

"Изпълнението на този проект е от важно значение в контекста на Европейската Зелена сделка и по конкретно Плана за кръгова икономика, както и във връзка с предстоящото създаване на система за разделно събиране на текстил в България. Вярваме, че проектът ще допринесе за повишаване информираността на гражданите за възможностите и ползите от разделно събиране на ненужен текстил и ще подкрепи организирането на тази дейност в страната", коментира Цветелина Томова, ръководител на проекта в "Текс Тийм".

Отварянето на хъба съвпада с Европейската седмица за намаляване на отпадъците - най-голямата кампания за повишаване на осведомеността относно предотвратяването на отпадъците в Европа.

"Текс Тийм" се занимава с внос, сортиране и продажба на дрехи за повторна употреба. Компанията внася употребяван текстил от Западна Европа и САЩ, който след необходимата обработка се реализира на пазари в България, балкански държави, Азия, Африка и Близкия Изток.

Споделяне

Още от Бизнес