Хаотична информация за европарите може да ограничи усвояването им

Хаотична информация за европарите може да ограничи усвояването им

През октомври се очаква да стартират повечето оперативни програми (ОП), финансирани от европейските фондове, и предстартовата треска сред потенциалните ползватели (бенефициенти) на средствата е голяма. Още повече след като тръгна вече една от програмите – за човешките ресурси. И съвсем нормално, като се има предвид, че през последните две години в публичното пространство постоянно се говори за това колко важно е страната ни да покаже, че е способна да усвоява европарите във възможно най-голяма степен.

За да стане това обаче трябват проекти от потенциалните бенефициенти.

Всеки е чувал по новините, че има седем оперативни програми, по които едва ли не ще потекат реки от пари. Как ще си оправим пътищата по транспортната програма, малките населени места ще "цъфнат" по програмата  за селските региони, ще строим пречиствателни станции и депа за отпадъци по ОП "Околна среда", бизнесът ще се развива по програмата за стимулиране на конкуренцията. Чиновниците пък ще се усмихват и ще работят по-добре, след като се обучат с парите за повишаване на административния капацитет, а социални проекти ще подобрят дереджето на образованието и здравеопазването по програмата "Човешки ресурси".

Фактически повечето евентуални ползватели могат да кандидатстват по повече от една програма. Така както са представени те от администрацията обаче трудно може да се разбере, че общините практически могат да кандидатстват със свои проекти по почти всички оперативни програми, бизнесът да иска безвъзмездни пари не само по програмата за конкурентноспобостност, но за развитие на човешките ресурси, както и като подизпълнител по програмите като транспорт, регионално развитие, околна среда, за които в общественото съзнание е насадено, че те са резервирани единствено за крупните инфраструктури проекти на държавата.

Загуба на време

Причината бенефициентите все още не са достатъчно добре ориентирани в правата си да кандидатстват по съответните програми е в това, че информацията е прекалено разпръсната и теоретизирана.

За да разбере един малък производител от парите по кои програми би могъл да се възползва, трябва да обиколи практически всички министерства, които управляват съответните програми, за да разбере къде би могъл да кандидатства с проекти.

Всички те се стараят да предоставят информация за оперативните си програми на интернет страниците си, което колкото и да звучи странно, но всъщност се явява известен проблем за бенефициентите. На практика се оказва, че около 15 ведомства – министерства и междинни звена като агенции, ще предоставят данни за различните схеми на безвъзмездно финансиране и търговете за проекти, които в известна степен ще се дублират.

Повтаряйки се, те объркват потенциалните кандидати.

Например Министерството на финансите, което отговаря централно за средствата от еврофндовете предлага на специализирания си сайт http://eufunds.bg/ основните възможности за отпускане на средства по Структурните фондове. Те обаче представляват списък, водещ към съответните страници на управляващите органи на съответната програма по министерства и междинните звена – агенциите. Информацията не е структурирана и разбираема, един бенефициент трябва да изгуби безкрайно много от ценното си време в търсене на данни. Няма възможност за търсене на информация спрямо проектната идея на кандидата или според неговия профил.

Липсва и възможност за бърза ориентация дали потенциалният кандидат за финансиране отговаря на изискванията на схемата. Това изисква допълнително изчитане на изключително сложно написаните насоки за кандидастване, които повтарят тромавата програма ФАР и не улесняват бенефициентите.

Нова пазарна ниша

Неспособността на ползвателите да се ориентират лесно в морето от информация ги принуждава да се обръщат за помощ към консултанти, които печелят от появяващата си нова пазарна ниша. Съществува обаче опасността, водени от стремежа си за печалба, консултантите да интерпретират данните манипулативно - в угода на клиентите, но без да им вършат реална работа.

Появяват се и сайтове, предоставящи синтезирана публична информация, срещу заплащане като. Друг е въпросът и, че хаотичното разпространение на информацията за оперативните програми не предполага прозрачност на процеса на усвояване на средствата от еврофондовете.

"След провеждането на кампанията "Бъдете активни"  на Министерството на финансите за възможностите за развитие по оперативните програми за периода 2007-2013, наши клиенти все по-често споделят живия си интерес  къмначините да получат външно финансиране за развитие на своите дейности, но за съжаление е трудно и за нас, и за тях, да се ориентираме в огромния брой информационни източници", коментира Владимир Начев от Правна кантора "Арсов, Начев, Ганева". По думите му един ползвател може дотолкова да се обърка в потока от обяснения, ако няма необходимата подготовка, че да изпусне срока за кандидатстване.

"Както разбирам от срещите с наши клиенти и водещи специалисти в областта, ще бъде от изключителна полза съществуването на информационен източник, който да отговаря на нуждите на потенциалните получатели на помощ от оперативните програми", допълва Начев.  

Всичко това говори, че в навечерието на големия старт за подаване на първи проекти за финнасиране през 2007 г. по оперативните програми, има остра нужда от специализирано информационно звено по темата за еврофондове, което обаче да е ориентирано към конкретните нужди на потенциалния получател на безвъзмездна помощ. В крайна сметка колкото по-добре са информирани потенциалните позватели на еврофондовете, толкова  повече средства ще се усвоят от страната ни.

Подобно звено може и да предоставя аналитичен поглед по темата с използването на стрруктурните и кохеззионния фондове, и да е граждански коректив при усвояването на средствата от финансовите инструменти на Европейския съюз и от републиканския бюджет.

Споделяне

Още от България