Харчовете на домакинствата растат по-бързо от доходите

Харчовете на домакинствата растат по-бързо от доходите

Разходите на домакинствата в България се увеличават значително по-бързо, отколкото растат доходите им през първото тримесечие, но все още приходите са малко повече от харчовете, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в петък.

Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2015 г. е 1187 лев., което е с 0.8 на сто повече спрямо година по-рано. Съответно разходът за член на домакинството в отчетения период е бил 1099 лв. и се увеличава с 6.8 на сто в сравнение със същия период година по-рано.

Работната заплата формира 55.1 на сто от доходите на домакинствата, следвана от пенсиите – 26.5%, от самостоятелна заетост - 7.6 процента, и от социално осигуряване и социални помощи (3.3 на сто). Спрямо година по-рано расте с доходът от самостоятелна заетост с 1.3 процентни пункта, а постъпленията от заплата намаляват с 1.2 процентни пункта.

Най-сериозните харчове – 30.8 на сто, отиват за храна, следвани от разходите за жилище (18.5 на сто) и за транспорт и съобщения (12 на сто).

Статистиката отчита намаление на разходите за храна и безалкохолни напитки с 2.6 на сто , но за вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома отиват със 17.5 на сто повече пари спрямо година по-рано. Вдигат се и разходите за здравеопазване с 13.3 на сто, растат и харчовете за алкохол и цигари с 6.1 на сто.

През първото тримесечие на 2015 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство намалява спрямо година по-рано. По-съществено намалява потреблението на: хляб и тестени изделия, яйца, прясно мляко и зеленчуци. Без промяна остава консумацията на месо, месни произведения, плодове и зрял фасул.

Споделяне

Още от Бизнес