Хеброс Банк открива стотния си банкомат

До края на юли Хеброс Банк ще пусне в употреба стотния си банкомат, съобщиха от финансовата институция. Независимо от решението на Комитета на потребителите на "Борика" за повишаване на междубанковите такси, притежателите на карти, издадени от Хеброс Банк, ще продължат да използват банкоматите без такси.

Въвеждането на безплатната услуга бе осъществено на 22 март тази година. Завишена е само таксата за теглене на пари от чужди машини, която от 1 юли ще стане 0,40 лева вместо досегашните 0,22 лева.

Банкоматите ще станат 100, след като банката инсталира нови 34 автомата в цялата страна. В момента 13 са в София, 8 в Пловдив, 4 във Варна и по два във Велико Търново и Асеновград. Останалите 41 банкомата оперират в други градове, в които Хеброс Банк има центрове за продажби.

От банката припомниха, че дебитните карти на Хеброс Банк са международни и с тях могат да се извършват транзакции в чужбина. Като допълнително предимство за клиентите се посочва годишната лихва от 1 на сто по разплащателните сметки по дебитни карти на своите клиенти.

Още от Бизнес