“Хилд”: Дейността ни е юридически изрядна

“Хилд”: Дейността ни е юридически изрядна

Дейността на “Хилд България” и “Хилд асет България” е напълно съобразена с българското законодателство и е юридически издържана. Тази позиция защити в петък изпълнителният директор на дружествата Диляна Георгиева в отговор на публичната кампания, предприета срещу тях от страна на Комисията за финансов надзор (КФН).

В последните дни от комисията обявиха, че “Хилд” извършват по същество застрахователна дейност, като нямат съответния лиценз за това. От надзорния орган твърдят, че продуктът, който предлага “Хилд” – предоставяне на пожизнена рента и определена твърда сума на възрастни хора срещу прехвърляне на собствеността върху жилището на дружеството – представлява вид застраховка, което означава, че “Хилд” трябва да се лицензират като застраховател.

В петък от КФН казаха за Mediapool, че аргументацията им по казуса “Хилд” е предоставена на компетентния орган – в случая – прокуратурата. Според Кодекса по застраховане надзорният орган има правомощията, ако установи, че дадено юридическо лице работи като застраховател без лиценз, да му наложи и административно наказание с глоба от 50 хил. до 200 хил. лв.

“Хилд България” и “Хилд асет България” са регистрирани по Търговския закон като еднолични акционерни дружества (ЕАД) с чуждестранен собственик “Хилд” – Кипър.

В петък Диляна Георгиева обясни, че още през август ръководството на дружеството е имало среща с представители на КФН, на които е предоставило всички поискани документи за дейността, по това време само в подготвителен етап. Тогава от надзорния орган не са предприели никакви действия, ако се считали, че има нарушения, а три месеца по-късно са разгърнали мощна медийна кампания, уронваща престижа на дружеството. Също през август е имало и срещи с Комисията по търговия и защита на потребителите и с други регулаторни органи.

Юридическите консултанти на дружеството посочиха основната разлика между договора за застраховка за пенсия или рента и договора, сключен с “Хилд” . Първият вид договор включва спестовна част и задължение за еднократни или периодични плащания, но дължими след изтичане най-малко на една година от плащане на премията или на първата разсрочена вноска. “Хилд” сключва договора при задължително условие за навършена пенсионна възраст не по-малка от 65 години на прехвърлителя и изплащането на сумите не се отлага за какъвто и да е период, а започва незабавно след сключване на договора.

В отговор на изразените опасения, че няма гаранция за пенсионерите, прехвърлили имота си, от недобросъвестно поведение на дружеството, Диляна Георгиева поясни, че гаранциите са записани в сключения договор. При условие, че дружеството не плати месечната вноска или не предостави договорената еднократна сума, договорът се разваля и в едномесечен срок собствеността се връща нотариално на предишния ѝ притежател. Тя каза, че това е достатъчна гаранция. Като последна инстанция нарушенията на договор според Закона за задълженията и договорите се обжалват в съда.

Изпълнителният директор даде пояснения и кой стои финансово зад двете български дружества “Хилд”. Това е инвестиционната банка “Мерил Линч”, като следващата седмица от “Хилд” ще предоставят публични доказателства срещу съмненията, разпространявани от финансовия надзор, че инвестиционната банка не била техен финансов гарант. А дългосрочната инвестиция, която правят двете дружества в продукта си, се осигурява от акционерите в дружеството майка – “Хилд – Кипър”. Те са физически лица и са представяни в българското публично пространство, каза Диляна Георгиева. 

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес