HILD осмисля по нов начин отношението на възрастните хора към собствения им живот

HILD осмисля по нов начин отношението на възрастните хора към собствения им живот

Програмите на HILD в България за повишаване на жизнения стандарт на хората над 65 години са вече известни - собственици на жилище в София и в околностите ѝ, които са на възраст над 65 години, могат да го предоставят на HILD, срещу което получават пожизнен гарантиран месечен доход. На възрастните хора е гарантирано пожизнено право на ползване на жилището, което след като си отидат, става собственост на компанията. Каква е финансовата изгода на тези хора при сключване на договор с компанията?

Освен гарантиран пожизнен месечен доход, който всяка година се актуализира съобразно инфлационния индекс на НСИ, при избор на програма „Златни години” клиентът получава веднага голяма първоначална сума, а при програма „Семейно благополучие” – когато клиентът вече го няма, посочено от него в договора лице получава до 50% от пазарната цена на жилището.

Това, което правим за всеки клиент, е да проведем индивидуален разговор и да преценим какви са нуждите му. Например, при някои децата им вече са големи, осигурени са и сега искат да се погрижат за себе си. Други искат да дарят пари на внуците си, а имат само едно жилище и малка пенсия.

Какво се случва, когато някой заинтересован от предложенията на HILD дойде на среща в офиса ни? При индивидуалния му разговор с наш консултант се определят няколко основни параметри. Първият е пазарната стойност на жилището към момента, а вторият - възрастта на нашия партньор.

На основата на това се изготвя първоначална оферта, като тя е съобразена с конкретните желания и нужди на клиента. Защото част от клиентите имат нужда от определена сума веднага – да покрият стари дългове, да помогнат на сина, дъщерята или внуците си, да направят по-крупна покупка или да осъществят някоя от мечтите си, която изисква по-голям разход. Защото когато са били активни, за това не са имали нито време, нито възможност.

При разговор с нашия консултант те искат 2, 5, 10 или 15 хиляди лева възможно най-бързо. Предложението за плащане, което ние правим, е съобразено оптимално с изискването на клиента. Той има възможност да избира между две програми “Златни години” и “Семейно благополучие”. При първата програма клиентът ни получава  определена сума при подписването на договора и гарантиран пожизнен месечен доход след това, а при програма “Семейно благополучие” той също получава пожизнен доход всеки месец, а когато си отиде, посочено от него лице получава до 50% от пазарната стойност на жилището.

Да резюмираме – какво получава клиентът, ако сключи договор с HILD?

Първо – в единия случай той има възможност да получи първоначална сума пари и гарантиран пожизнен месечен доход. Този месечен доход е фиксиран, но ежегодно се индексира с инфлационен коефициент според индекса на НСИ. Така че официалната инфлация се отразява на месечния доход на нашия клиент. Целта е да се запази покупателната способност на сумата. Второ – в другия вариант клиентът пак получава гарантиран пожизнен месечен доход, а когато вече го няма, определена сума остава на посочен от него близък.

Затова подчертавам, че е много важна предварителната среща, разговорът между възрастния човек и специалиста от “Работа с клиенти” на HILD. Изграждането на доверие е в основата на политиката на компанията, защото то е много важно за постигане на договорка, оптимално покриваща нуждите на клиента.

Обръща ли се към вас клиентът с въпрос колко би получил срещу жилището си, да кажем, за 15 години? Как отговаряте на страха на хората – аз май давам много – жилището си, а ще получа само част от стойността му?

Хората, които идват, са напълно наясно, че имат няколко възможности пред себе си, разполагайки със собствено жилище. Едната е да продадат жилището, да се преместят при децата, в провинцията или да закупят по-малко жилище и да управляват остатъка от парите си според финансовата си култура и нужди.

Идвайки при нас, те обаче казват: Алтернативата, която предлагате, много ни допада и искаме да се възползваме от нея.

И нещо много важно, което клиентите най-вече оценяват – те остават да си живеят в дома, в който са свикнали и където са техните спомени. Освен това си казват - получавам по силата на договора пари, които знам за какво са ми нужни, направил съм си план за тях и с месечния доход, който HILD ми гарантира, аз ще си осигуря много добър стандарт на живот, който ще ми позволи да се насладя на златните си години, както ние ги наричаме. Така, че възрастният човек решава – това е моята сделка. Естествено, че и компанията ще спечели, но аз печеля в момента с това, че съм финансово обезпечен и ще имам социални контакти.

Нашите клиенти вярват, че компания HILD наистина ще им осигури нови социални възможности, защото, няма какво да се лъжем, за повечето хора след 65 години такива контакти чувствително намаляват.

Към чисто финансовото предложение немаловажно е членството в клуба HILD, което им осигурява от една страна културни и социални развлечения (в края на септември предстои официалният старт на клуб HILD, където ще има беседи, дискусии, екскурзии, посещение на театрални постановки), а от друга, което е в проект – преференциални цени при ползване на определен вид услуги или при покупки на определен вид стоки.

Ако мога да обобщя – като клиент на HILD това, което бих могла да спечеля, е – оставам да живея в жилището си, получавам определена сума пари, за да правя с тях каквото искам, гарантирам си месечен доход, което сваля от раменете ми притеснението как да си платя парното и тока, с какво да си купя лекарства, ще имам осигурени социални контакти, ще ползвам отстъпки за определен вид услуги и стоки.

Какви жилища може да одобри HILD? Ако кандидатът има малко панелно жилище в комплексите, може ли да разчита, че ще бъде одобрен за клиент на компанията? А ако има къща в крайните квартали?

В средата на юни ние официално съобщихме, че стартираме дейността си в София и околностите. Мога да кажа, че имаме подписани договори с клиенти както от квартал „Банишора” и „Младост”, така и от центъра, както с панелни, така и с масивни жилища. Пазарната стойност на жилището влияе върху финансовите параметри на предложението, което отправяме към клиента. Така че, ако ме питате за панелните жилища, подчертавам, че HILD не ги отхвърля. Пазар за тях има и те представляват доста голям процент от всички имоти в София.

Каква е гаранцията, че хубаво написаните неща в договора ще бъдат изпълнявани от едната и от другата страна. Какво ще стане, ако HILD не може да изпълни задълженията си, или ако клиентът се окаже недобросъвестен? Има ли застраховка на риска по сделката?

Добре е да припомня, че при сключен договор HILD Асет България ЕАД поема плащането на имотния данък, поддръжката на недвижимото имущество и на общите части. Компанията също така застрахова имота.

Договорът, който предлагаме на клиентите и който нотариално се заверява, гарантира, че ако HILD по някаква причина не изпълни своите задължения по договора, компанията възстановява собствеността върху имота на клиента. HILD Асет България учредява договорна ипотека в полза на клиента. Той пък от своя страна се задължава да се отнася като добър стопанин с имота и да ни уведомява при настъпили щети.  

HILD има интерес да се грижи за имота, най-малкото, защото той го придобива.

Какъв е интересът на HILD от този начин на придобиване на имоти, след като докато компанията стане реален собственик на даден имот, минават поне десетина години? Дотогава дружеството прави само разходи. Вие все пак сте търговско дружество, а не сдружение на филантропи и трябва да печелите.

Инвестициите наистина да дългосрочни и трудно може с точност да се предвиди какви ще бъдат цените на имотите след толкова години. Ние ще бъдем участник на пазара на имоти, но това не ни е основната цел. Дейността ни е свързана с финансиране на нашите пенсионери.

Ние имаме и голямата задача да направим живота им по-сигурен и осмислен, да имат контакти, да имат по-активен социален живот.

Вие вече сключихте първите договори с клиенти и по силата на тях започнахте да изпълнявате финансовите си задължения. Как финансирате това?

Имаме осигурено финансиране от членовете на борда на директорите на компанията. Единият от тях е инвестиционната банка „Мерил Линч” в Лондон, която гарантира финансовата стабилност на компанията. Във финансирането участват с лични средства и другите ни акционери и членове на борда като Джеф Ули, Бернард Ян Венделн – бизнесмени с доказани успехи в различни сфери, които от години се занимават с реализиране в цял свят на проекти в социалната сфера.

Благодарение на това стабилно финансиране нашите клиенти могат да са спокойни, че доходите им и финансовите параметри на сделката са гарантирани.

Как оценявате българския пазар на такъв тип финансова услуга като вашата? Българинът е силно привързан към имота си, за който, в повечето случаи, е работил цял живот, за да го придобие.

В България над 95% от жилищата са частни. За голяма част от хората обаче тези жилища са трудни за поддържане и са собственост, която създава повече трудности, отколкото да носи ползи. В Унгария, където нашата компания има история и където услугите от типа гледане срещу собственост или срещу издръжка и гледане не са от вчера, HILD просто се включи в този пазар като корпоративен участник с целия набор от услуги, предлагани дотогава като самостоятелни. В Унгария, освен финансовата страна, от голямо значение са и социалните възможности, които компанията предлага.

В България също съществува практиката гледане срещу прехвърляне на имот, но беше непозната възможността за получаване на гарантиран пожизнен месечен доход срещу прехвърляне собствеността на жилище. Вече имаме сключени договори, като мотивите на хората са различни. Едни казват – програмите са перфектни за мен, децата нямат време, имат си свой живот, собствени семейства и са имотно осигурени. Други пък искат да  изживеят по-добре старините си. Трети се замислят, че жилището, за което са се трудили цял живот, може сега да „работи” за тях.

Мисля, че HILD положи началото на един нов процес и нова възможност за възрастните хора в България. Не е лесно, защото той изисква промяна в нагласите. Както всички променяме мисленето си, и от практиката да пазаруваме само със спестени пари, сега все повече хора се възползват от кредитите, които банките отпускат. Така и  хората над 65 години ще се променят за в бъдеще и ще се възползват от новите неща.

Споделяне

Още по темата

Още от България