По данни на НСИ

Хора с малък собствен бизнес масово остават без работа

От 380 000 безработни повече от половината нямат работа над година

Хора с малък собствен бизнес масово остават без работа

Безработните в страната са 380 000 в края на миналата година като повече от половината от тях са без работа от повече от една година. Масово намаляват заетите с малък собствен бизнес през изминалата година. Това сочат данните на Националния статистически институт за работната сила през четвъртото тримесечие на 2011 година.

Данните на НСИ и Агенцията по заетостта традиционно се разминават заради различните методики, по която мерят безработицата. По данни на НСИ за четвъртото тримесечие нивото на безработицата е 11.4%, докато по данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица през декември 2011г. е 10.4%, а регистрираните в бюрата безработни са 342 422 души. Преди дни излязоха и данните на агенцията за януари, които показват, че само през първия месец на годината са регистрирани нови 50 000 безработни.

По данни на НСИ продължително безработни от една или повече години са 212 000 души или 55.7% от всички безработни лица, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 година броят им се увеличава с 6.3%.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. от общия брой на безработните лица 310 000 души или 81.4% са имали предишна работа, а 70 700 души или 18.6% търсят първа работа.

Безработните младежи на възраст между 15 и 24 години са били 72 900, а коефициентът на младежка безработица достига 28.9 на сто - съответно 29.8 на сто при мъжете и 27.5 на сто при жените.

От статистиката отчитат, че намалението на заетите лица през последната година засяга в по-голяма степен хората, които имат собствен бизнес или извършват друга самостоятелна дейност, а не толкова наетите лица. Самостоятелно заетите, в това число работодатели и неплатени семейни работници, намаляват с 38 700 души (10.2%), а наетите - с 29 800 души или 1.1%.

През четвъртото тримесечие на 2011 година работодателите са 3.4% от всички заети, 7.3% са самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка, 88.4% са наети лица и 0.9% - неплатени семейни работници. От всички наети лица 1 895 100 (72.5%) работят в частния сектор, а 717 800 (27.5%) - в обществения. Жените преобладават в обществения сектор - те са 58.5% от наетите в него, докато в частния сектор преобладават мъжете (53.9%).

През четвъртото тримесечие на 2011 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 955 200 души а относителният им дял от населението на същата възраст - 45.7%. В сравнение със същия период на 2010 г. броят им намалява с 68 500 души или с 2.3%, а относителният им дял - с 0.6 процентни пункта. От общия брой на заетите лица 1 529 800 души са мъже и 1 425 500 - жени, като за една година броят на заетите мъже намалява с 3.2%, а на заетите жени - с 1.2%.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 225 400 души, от които 124 800 мъже и 100 600 жени, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 година общият им брой остава почти непроменен.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. заетите лица с висше образование са 807 600 души или 27.3%, със средно - 1 807 400 (61.2%), и с основно или по-ниско – 340 200 (11.5%). Броят на заетите и в трите степени на образование е по-малък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2010 година.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?