Хората без здравни осигуровки се увеличиха с близо 180 хил. души в Covid-кризата

Почти 850 000 души са без здравни права, не са внесени над 200 млн. лв.

Хората без здравни осигуровки се увеличиха с близо 180 хил. души в Covid-кризата

Здравно неосигурените са се увеличили с близо 180 000 души за година. Хората без здравни вноски са достигнали 849 600 души през 2020 година, докато през 2019 година те са били 670 400. Това сочи справка на финансовото министерство, предоставена в отговор на парламентарен въпрос на Мая Манолова от "Изправи се БГ! Ние идваме!".

Увеличението на хората без здравни осигуровки се дължи на Covid-кризата, която наложи затваряне на бизнеси и много хора останаха без постоянна работа и съответно са спрели да се осигуряват.

През октомври миналата година тогавашният финансов министър Кирил Ананиев прогннозира, че ще има 15% ръст в броя на неосигурените, но сега се вижда, че ръстът е по-голям.

Размерът на невнесните здравни вноски през 2020 година се увеличава с 40 млн. лева и достига 203.7 млн. лева спрямо 163.2 млн. лева през 2019 година.

Съотнесени към бюджета на НЗОК, невнесените здравни вноски в размер на 200 млн. лева се равняват на годишния разход на фонда за лабораторни изследвания и дентални услуги.

Броят на здравно неосигурените през 2020 година е най-високият за последните години.

През 2017 година те са били 733 800, следва спад през 2018 ( 697 300) и 2019 година (670 400), след което Covid кризата води пак до чувствителен ръст в броя на здравно неосигурените.

Кога губим здравноосигурителни права?

Със статут на здравнонеоссигурени са хората, които не са платили повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца назад. При това положение те губят здравните си права и не могат да ползват покрити от НЗОК медицински услуги, докато не платят дължимото. Имат право само на спешна помощ и някои други покрити от държавата дейности, каквито са раждането и психиатричната помощ.

За да бъдат възстановени здравните права трябва да са заплатени всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца.

Кой не дължи здравни вноски?

Здравни вноски у нас не са длъжни да плащат българите, които живеят и се осигуряват в чужбина, включително и членовете на техните семейства, както и българите с двойно гражданство, които пребивават в чужбина повече от 183 дни в годината. Затова тези хора са изключени от статистиката за неосигурените.

Здравноосигурителните вноски на безработните се плащат от държавния бюджет за времето, в което получават обезщетение за безработица от бюрото по труда.

След изтичане на периода на обезщетението и в случаите, когато не получават такова, безработните трябва да плащат своите вноски сами.

През миналата година безработните, които сами са си платили здравните вноски са 135 400 души, като броят им е относително постоянен през последните години.

Споделяне

Още от България