Хората да пестят водата, призова екоминистерството

Хората да пестят водата, призова екоминистерството

Да се предприемат мерки за пестене на водата и намаляване на загубите ѝ, призова Министерството на околната среда и водите във вторник, заради спадащия приток към язовирите.

Все пак ведомството информира, че е гарантирана водата за питейно-битово водоснабдяване на населените места, които се снабдяват от управляваните от него 52 комплексни и значими язовири. В тях към 31 юли има завирени 4.1972 млрд. куб. м, представлява 63.6% от общите им обеми. Според предназначението на водоемите, пълен е 70.2 процента от общия обем на питейно-битовите язовири, тези за напояване са на 42.2% от капацитета си, а язовирите за производство на електроенергия – на 76.6% от общия им обем.

От началото на 2020 г. досега земеделските производители са получили общо 611,769 млн. куб. м вода и до края на напоителния сезон не се предвиждат съществени ограничения, заявяват от екоминистерството.

То обаче предупреждава земеделците от Североизточна България, че трета поредна година в този регион има засушаване и ако през есенно-зимния сезон се запази тенденцията на намален приток, то същият ще трябва да се използва от тях и през напоителен сезон 2021 г.   Възможно е ресурсът да се окаже недостатъчен, поради което земеделските производители следва да помислят и за алтернативни водоизточници, пише в съобщението.

От ведомството декларират, че всички негови усилия са насочени към запазване на ресурса в язовирите и съхранение на водата в тях за следващата 2021 г.

Споделяне

Още от България

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?