Хотели и ресторанти ще могат да се обновяват с европари

Над 78 млн. лв. за регионален туризъм се прехвърлят към големите градове

Хотели и ресторанти ще могат да се обновяват с европари

Хотели и заведения ще могат да се обновят и да подобрят енергийната си ефективност с помощта на европейските фондове през настоящия програмен период 2021 - 2027 г.

Възможностите за финансиране на сектор "Туризъм" с евросрества бяха представени от министрите на регионалното развитие арх.Виолета Комитова и на туризма Стела Балтова пред представители на бранша през седмицата.

Финансирането идва по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и от оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) 2021 - 2027 г. И двата документа към момента все още не са одобрени от Европейската комисия.

Планът за възстановяване и устойчивост е внесен в Брюксел, като очакванията на българските власти са той да бъде одобрен до края на годината. Новата оперативна програма все още не е готова и не е изпратена в Европейската комисия за одобрение, както и Споразумението за партньорство с ЕС.

Бизнесът обаче може да използва това време за подготовката на инвестиционните си проекти, за да може когато ЕК даде зелена светлина изпълнението им да започне.

"Подготвяйте инвестиционни проекти", призова арх.Комитова представителите на туристическия бранш, цитирана от пресцентъра на МРРБ. Тя посочи, че нейните наблюдения, като министър са, че пари има за много неща, но няма инвестиционни проекти. Процесите на управление до този момент са били даваме пари на някого и после чакаме 6 години той да нарисува проект на хартия, заяви Виолета Комитова.

"Националният план за възстановяване и устойчивост е инструмент, който ще подпомогне със средства да се възстанови туристическият бизнес в страната и дори да се надгради", каза министърът на туризма Стела Балтова. Тя допълни, че сектор "Туризъм" намира много места в Плана за възстановяване и устойчивост, по които ще бъде подпомогнат.

Енергийно обновяване на нежилищни сгради за 617 млн. лв.

Едно от направленията, по които фирмите от туристическия бранш могат да кандидатстват за финансиране, е енергийното обновяване на сгради, за което са планирани над 617.6 милиона лева. Средствата ще се отпускат за сгради в областта на производството, търговията, услугите, включителни и тези от сектор "Туризъм", посочи Стела Балтова.

Финансирането на хотелиерския и ресторантьорския бранш е по проект "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд". Той е включен в Стълб 2 "Зелена България", компонент "Нисковъглеродна икономика" в Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целите на проекта са подобряване на енергийните характеристики на нежилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление "А", постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект и подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа.

Плановете са насоките за кандидатстване да бъдат обявени през първото тримесечие на 2022 г., каза Нина Стоименова, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Проект за производство на топлина и ток от геотермални източници

Друга възможност за финансиране е Като възможности за финансиране е изпълнението на проекти по компонент "Нисковъглеродна икономика" от Плана за възстановяване и устойчивост. По него са предвидени средства за проучвателни дейности за разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници, каза Стела Балтова.

По Програмата за развитие на регионите

Туризмът е посочен за подпомагане и в Програмата за развитие на регионите. По нея ще бъдат подкрепени инфраструктурни мерки в редица услуги, каза Балтова.

За първи път Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г. ще финансира и бизнеса, обърна внимание Нина Стоименова. Тя обясни, че микро, малки, средни и големи предприятия вече са допустими бенефициенти на конкурентен подбор и в регионалната програма. До момента фирмите не можеха да кандидатстват по тази програма.

Нина Стоименова обърна внимание на представителите на туристическия бранш, че част от правилата и подходите на финансиране в новата програма са различни от предходния програмен период.

Пренасочване на 78 млн. лв. по регионален туризъм

През изминалия програмен период 2014 – 2020 г. за първи път имаше отделна приоритетна ос за финансиране на регионалният туризъм с бюджет от 197 млн. лв. Средствата са почти изцяло договорени, но проектите няма да могат да бъдат завършени до края на 2023 г.

Като причина за забавяне на изпълнението им Нина Стоименова посочва съгласуването и одобрението на проектите от Националния институт за недвижимо културно наследство.

"Обектите на интервенция са с национално културно значение, процедурата е тежка и без санкцията от института не може да започне реалното изпълнение и строителните работи", казва заместник-министърът на регионалното развитие в интервю за в. "Строител".

Тя посочва, че заради забавянето над 78 млн. лв. от финансовия инструмент по "Регионален туризъм", който се управлява от Фонда на фондовете, ще бъдат прехвърлени към първа приоритетна ос на програмата "Устойчиво и интегрирано градско развитие". Общата предоставена сума по този финансов инструмент от ОПРР беше 98.5 млн. лв.

По думите на Нина Стоименова очакванията са допълнителните средства да бъдат отпуснати нисколихвени кредити за проекти в направленията "градско развитие" и "зони с потенциал за икономическо развитие", които да бъдат реализирани на територията на 39-те общини, които са бенефициенти по първа ос на ОПРР.

Програма за икономическа трансформация

Друга възможност за финансова подкрепа на туристическия бранш е по Програмата за икономическа трансформация, по която обект на подпомагане ще са малки и средни предприятия от всички сектори на икономиката, каза Стела Балтова.

Тази програма ще финансира решения свързани с новите технологии.

В срещата на бранша с двамата министри са участвали представители на Българския туристически съюз, на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм, на Българската асоциация на заведенията и на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

Споделяне

Още от Бизнес