Христо Ковачки иска да застрахова "Балкански поток"

Христо Ковачки иска да застрахова "Балкански поток"

Компанията "ОЗК-Застраховане" на енергийния бос Христо Ковачки е един от двамата кандидати да застраховат газопровода "Балкански поток", както и сгради, конструкции, машини, съоръжения, оборудване на обекти на едната от обслужващите го компресорни станции – "Расово". Другият подал оферта в процедурата на стойност 1 022 700 лв. без ДДС е "Булстрад Виена Иншурънс Груп", сочат данните в Агенцията за обществените поръчки.

Поръчката е била обявена от държавния газов оператор "Булгартрансгаз" на 27 януари, заявления са приемани до 23 февруари. Сега от двамата кандидати се искат допълнителни документи, преди да се реши дали да бъдат допуснати до отварянето на ценовите оферти. При оценката им 90 процента тежест ще има цената, 10 на сто – бързината на изплащане на обезщетения при възникнали застрахователни събития.

Според обявлението на "Булгартрансгаз" (БТГ) средствата от над 1 млн. лв. са предвидени за застраховане на тръбопровода и прилежащите му обекти до 14 февруари 2022 г.

Газовият оператор ще плати със собствени пари на равни месечни вноски от датата на подписването на договора. Първата вноска ще е дължима до 15 дни от началния ден на застрахователната полица. При плащането на последната месечна вноска БТГ ще дължи изравнителна застрахователна премия, дължима до 24 часа на 14 февруари 2022 г.

"ОЗК-Застраховане" е собственост на фирмата "Ел Ем Импекс" – една от малкото, в която свързваният с повечето въгледобивни мини у нас, няколко топлофикации и въглищни централи Христо Ковачки има видимо участие.

От протокола на комисията, разгледала заявленията, става ясно, че дружеството е предложило застраховки срещу пожар, природни бедствия, авария на машини и рискове при строително-монтажни работи, кражба на имущество, вандализъм и защита за електронно оборудване. От документите на "ОЗК-Застраховане" се разбира, че неин клиент няколко години поред е "Електроенергийният системен оператор", който управлява електропреносната мрежа на България.

"Булстрад Виена Иншурънс Груп" е на австрийската "Виена Иншурънс Груп АГ Винер Ферзихерунг Групе" пряко с 14.2 на сто и през дъщерната си "Ти Би Ай България". Какви точно застрахователни услуги предлага тази компания не пише в протокола на комисията на БТГ, но като референция се посочва полица с "Лукойл Нефтохим".

"Балкански поток" е с дължина 474 км от границата ни с Турция до тази със Сърбия и изграждането му струва 3 млрд. лв., които държавното дружество осигури чрез заеми.

Газопроводът бе въведен в експлоатация в последните дни на 2020 г. От януари 2021 г. договорените количества за пренос през тръбата са около 10 млн. куб. м дневно на руската "Газпром" и швейцарската МЕТ. С въвеждането на компресорната станция "Расово" капацитетът за транзит става до 20 млн. куб. м дневно. През септември 2021 г., когато стане готова и другата компресорна станция – "Нова Провадия", се очаква да се достигне пълният капацитет на газопровода, който на входа на границата с Турция ще е 19.3 млрд. куб. м годишно, а на изхода към Сърбия - 12.7 млрд. куб. м. "Газпром" и МЕТ са резервирали 90 на сто от входа и 80 процента от изхода на газопровода.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?