И администрацията рискува да изгуби 5.7 млн. европари

Министерството на икономиката ще получи финансиране за електронни обществени поръчки

И администрацията рискува да изгуби 5.7 млн. европари

Не само общините, но и държавната администрация не се справя с усвояването на европейските средства. По програма “Техническа помощ” рискови от загуба в края на годината са 5.7 млн. евро, стана ясно на провелия се Комитет за наблюдение на програмата.

 

По програма “Техническа помощ” се плащат двойните заплати на чиновниците, работещи с еврофондовете, и се финансират проекти за подобряване капацитета на администрацията да усвоява европейските средства.

 

Това е програмата с най-малък бюджет – близо 57 млн. евро, но от ключово значение за цялостния процес на реализиране на останалите оперативни програми, защото осигурява координацията, управлението и контрола на структурните инструменти у нас. Общо по всичките седем оперативни програми рискът от загуба на средства се оценява към момента на 272 млн. евро. Единствената програма, по която в края на тази година няма риск да се загубят пари, е “Транспорт”.

 

Спасителен план

 

За да се преодолее рискът от загуба на средства са набелязани конкретни мерки. Изготвен е детайлен график, чрез който екипът на програма “Техническа помощ“ следи изпълнението на проектите на ежемесечна база и там където има забавяне ще бъдат прекратявани рисковите дейности. За рисков европроект се смята всеки, по който не е имало движение през последните десет месеца.

 

Добре се развиват проектите по управление на системата за наблюдение и контрол на европейските средства, известна като ИСУН. Изоставане има обаче в усвояването на средствата по другите две приоритетни оси – подкрепа за изпълнението на дейностти на Централното координационно звено и сертифициращия орган, както и за реклама на кохезионната политика на ЕС у нас, показва справка в ИСУН.

 

До момента е договорен близо 95% от общия бюджет на програма “Техническа помощ”. Разплатените средства са над 23.3 млн. евро, което е близо 44% от всички средства, като одобрените от Брюксел плащания са в размер на 24%.

 

Причината за риска от загуба на средства е, че според правилото n+3/n+2 през 2013 г. трябва да бъдат одобрени разходи за две години - 2010 и 2011 г., посочи Ирена Първанова, директор на дирекция оперативна програма “Техническа помощ” в Министерски съвет.

 

Е-обществени поръчки

 

Със средства от “Техническа помощ” Министерството на икономиката и енергетиката ще разработи модел за електронно възлагане на обществени поръчки. В изпълнението на проекта ще участват и експерти от Агенцията за обществените поръчки. Това е решил още комитетът за наблюдение на програмата.

 

Досега икономическото министерство не можеше да реализира проекти по тази програма.

 

От началото на тази година Агенцията за обществените поръчки изпълнява проект за предварителен контрол на търговете, финансирани със средства от ЕС. Целта е средствата да се разходват според европейските правила и да няма дискриминационни критерии в поръчките. Стойността на проекта е близо 1 млн. лв.

 

Добро управление 2014 – 2020 г.

 

През следващия програмен период 2014 – 2020 г. няма да има оперативна програма “Техническа помощ”. Новата програма се казва “Добро управление” и ще обедини сегашните две “Административен капацитет” и “Техническа помощ”.

 

Централното координационно звено за управление на средствата от ЕС трябва да изготви възможно най-скоро всички документи, които регламентират въпросите на взаимодействието между всички институции по договарянето на новия програмен период, каза Ирена Първанова. Според нея само така ще може в срок да бъдат разработени бъдещите оперативните програми и да се пристъпи към реалното им изпълнение още в началото на 2014 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?