И адвокатите длъжни да докладват при съмнение за сделки с мръсни пари

Адвокатите също се включват в кръга на лицата, длъжни да докладват при съмнение за изпиране на пари или за сделки над 30 000 лв. в брой. Това предвиждат приетите днес на първо четене в парламента поправки в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Промените, предложени от правителството, бяха подкрепени от 77 депутати, 22-ма се въздържаха.

Според промените, задължени да докладват при съмнения са и посредниците в търговията с недвижими имоти, лицата, които извършват сделки с благородни метали, скъпоценни камъни и произведения на изкуството, организаторите на търгове за разпродажба на такива вещи, когато плащането е извършено в брой и стойността е над 30 000 лева или равностойността им в чужда валута. Сред задължените да подават информация са и тези, които организират неофициални пазари на ценни книжа или по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане.

Задължените по закона лица трябва да уведомяват Агенцията за финансово разузнаване за всяко плащане в брой над 30 хиляди лева или тяхната равностойност в чужда валута. Агенцията ще води регистър на тези плащания, който може да се използва само за целите на противодействието на изпирането на пари.

От списъка на задължените да докладват отпадат търговците на дребно на алкохол и цигари. Според правителството няма международен стандарт и практика тези лица да бъдат задължавани да докладват съмнителни операции и сделки. Освен това, включването на прекомерно широк кръг лица ще намали ефективността на системата, смята Министерският съвет.

В промените се предлага още агенция "Митници" да предоставя на Агенцията за финансово разузнаване информацията за търговските кредити по износа и вноса, за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица, за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност.

Утре парламентът ще продължи с промените в Закона за митниците.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?