И чужденци извън ЕС ще могат да купуват земя у нас

Над две-трети от депутатите от временната комисия за промени в конституцията подкрепиха възможността и чужденци извън страните в ЕС да могат да купуват земя в България. Ако се запази и в пленарна зала, мнозинството е достатъчно за ефективна промяна на основния закон на страната.

Във вторник временната комисия гласува втория пакет от поправки в основния закон, свързани с предстоящото членство на България в ЕС.

Очаква се до края на седмицата под законопроекта да положат подписи 60 народни представители, за да може той да бъде гласуван в пленарна зала. Най-късно до края на март 2005 г. промените ще бъдат факт, прогнозира шефката на комисията Камелия Касабова.

Ден след като "Демократи за силна България" инициираха консултации за нови промени в Конституцията, засягащи реформирането на съдебната система, Касабова не изключи възможността комисията да продължи работата си и при политическо съгласие на всички парламентарни сили да обсъди и други евентуални промени в основния закон.

Всички парламентарни сили, освен Коалиция за България, подкрепиха поправката, която бе и единствената спорна точка по време на заседанието. Вариантът, зад който застанаха 12 от общо 15 депутати, предвижда чужденци и чуждестранни юридически лица да могат да придобиват право на собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на България към Европейския съюз или по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила в България, както и чрез наследяване по закон.

Отхвърлен беше предложеният от БСП текст само гражданите на ЕС да имат това право. В отговор червеният юрист Янаки Стоилов настоя изрично да бъде указан гратисен период от 7 години след влизането ни в ЕС, в който ще продължи да действа сегашната забрана за чужденци да закупуват земя. Предложението на левицата обаче не бе прието с аргумента, че в присъединителния договор на България с ЕС фигурира идентична клауза. В него се указва и 5-годишен гратисен период, когато става дума за закупуване на земя за второ жилище.

Има и две изключения, за които не е предвиден гратисен период и при които забраната ще отпадне от датата на пълноправното ни членство - януари 2007 г. Става дума за закупуването на земя от граждани на страни-членки на ЕС, които пребивават в България постоянно, както и за самонаети стопани, с постоянно жителство в България, които осъществяват селскостопанска дейност в страната ни.

След заседанието Янаки Стоилов обясни несъгласието на левицата с мотива, че това не е от национален интерес. "Инвестиционният климат в една страна не зависи от това дали тя продава земята си на чужди граждани, тъй като може да я отдава под рента. Освен това много малко българи могат да се възползват от реципрочното право да купуват земя в чужбина в близките години," смята червеният депутат.

Проектът за промени в основния закон предвижда още частично отдаване на правомощията на българските институции на европейските. Дава се право на български граждани да участват в изборите за Европейски парламент, както и на европейски граждани да се кандидатират за местната власт в България.

Българските граждани вече ще бъдат предавани на чуждите съдилища, тъй като с поправките в основния закон се урежда статута на европейската заповед за арест, с което отпада тази конституционна забрана.

Министерски съвет се задължава да се отчита пред парламента за отстояваните национални позиции в европейските институции, както и НС да осъществява контрол над действията на кабинета.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: