И данните от лизинговите дружества влизат в кредитния регистър

И данните от лизинговите дружества влизат в кредитния регистър

Централният кредитен регистър към Българската народна банка (БНБ) вече ще включва информация на лизинговите компании и други финансови институции, отпускащи заеми. Досега само банките и дружествата към тях бяха длъжни да подават данни за дадените кредити. Промяната е възможна, след като БНБ прие изменение в наредбата на Централния кредитен регистър.

От централната банка коментираха, че с разширяването на обхвата на регистъра ще може да се прави по-прецизна оценка на кредитната задлъжнялост и съответно на риска. В момента банките могат да получат информация за кредитоискател дали и какви задължения има към други трезори. Кредитният инспектор не би могъл да установи дали кандидатът за заем няма три лизинговите договора за изплащане на автомобили например. Така на практика се оказва, че декларираният пред банката доход не е реален, защото една значителна част от него отива за покриване на лизинговите вноски.

Лизинговите и другите небанкови дружества също вече ще имат достъп до регистъра. Досега тези институции ползваха данните в кредитния регистър непряко чрез своите контакти в банките.

За момента липсва списък с кредиторите, които ще бъдат обхванати от промяната, като от БНБ уточниха, че списъкът е е в процес на изготвяне и още не е публикуван.

От Централната банка уточниха, че промяната не обхваща заложните къщи, а само компании като "Ти Би Ай Кредит" АД, "Изи Кредит" АД, "Овергаз Капитал" АД, "Ти Би Ай Лизинг" АД и други.

Ръководството на БНБ намали и сроковете, в които ще се изплащат гарантираните размери на влоговете. От 45 дни те стават 20 дни. По закон у нас държавата гарантира всеки влог до 100 000 лв.

Споделяне

Още от Бизнес