И големите фирми ще могат да теглят кредити с гаранция от държавата

Едва 90 млн. лв. са отпуснати по програмата на Банката за развитие до момента

И големите фирми ще могат да теглят кредити с гаранция от държавата

И големите фирми вече ще могат да кандидатстват за кредит с гаранция от държавната "Българска банка за развитие".

Това следва от промени в програмата на ББР за портфейлни гаранции в помощ на бизнеса, които бяха одобрени на правителственото заседание в сряда.

В хода на програмата държавната банка е установила, че големи предприятия, които досега бяха изключени от антикризисната мярка, също имат нужда от ликвидни средства. Това е констатирано и от направено проучване сред търговските банки - партньори по програмата, които са предложили включване в обхвата на финансирането и на предприятия над категориите за малки и средни фирми.

За да се запази фокусът върху малкия и среден бизнес обаче, правителството залага минимална квота за финансиране на малки и средни фирми - поне 60% от формираните по програмата портфейли от кредити.

Увеличава се максималният допустим размер на кредит към едно лице или свързани лица - от 300 000 лева на 1 000 000 лева за МСП и на 2 000 000 лева за големи предприятия.

Предлага се още увеличаване на лимита на гаранционни плащания, който ще стане до 50 %.

Така очакваният портфейл кредити по програмата се променя на 1.25 млрд. лв., а очакваният потрфейл гаранции - на 1 млрд. лв.

В сегашния си вид програмата на ББР ще продължи до 30 юни 2021 година.

По данни на ББР 643 са одобрените български микро-, малки и средни предприятия по гаранционната програма до момента. Общият размер на потвърдените за гарантиране заеми е едва 90.7 млн. лв.

Най-сериозен интерес към програмата проявяват компании от секторите търговия, туризъм, транспорт и производство. Сред подпомогнатите са още фирми от сферата на селското стопанство, строителството, услугите и рекламната дейност.

Кредитите се отпускат от 8 банки - партньори на ББР, при намалени изисквания за обезпечение и възможност за гратисен период до 3 години.

Споделяне

Още от Бизнес