И мъжете в армията ще могат да ползват отпуск по майчинство

И мъжете в армията ще могат да ползват отпуск по майчинство

Да се дадат равни възможности на жените и мъжете военнослужещи да използват родителски отпуск. Това предвиждат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, предложени от правителството. Така мъжете военнослужещи ще могат да ползват родителски отпуск при условията и реда на общото трудово законодателство.

В момента според Закона за отбраната и въоръжените сили жените военнослужещи ползват в пълен обем правата, свързани с използването на различни видове отпуски за отглеждане на малко дете. Военнослужещите мъже обаче могат да ползват само някои от тези видове отпуск, и то при смърт, тежко заболяване на майката или когато сами се грижат за отглеждане на детето.

Поправката е свързана с европейска директива от 2010 г. Транспонирането ѝ в закона ще предотврати започване на наказателна процедура срещу страната за нарушение на европейското законодателство.

Споделяне

Още от България