Нов сборник с документи на комисията по досиетата

И образованието е било просмукано от Държавна сигурност

250 агенти на ДС е имало сред учениците и студентите през 1984 г., само вербуваните чужди студенти са 144

И образованието е било просмукано от Държавна сигурност

"В средните училища имаме създаден информационен апарат сред учениците в 23 училища, като във всяко училище има гимназиален отговорник, който има отговорници във всички класове, а отговорниците по класове имат отговорници за всяка паралелка и в паралелките се разпростира широка мрежа от информатори…”

С цитат от архива на ДС започва анонс на журналиста Христо Христов на сайта Държавна сигурност.com за предстоящо представяне в понеделник на поредния том от поредицата на комисията по досиетата с разсекретени архивни материали от папките на бившата Държавна сигурност. Този път той е посветен на активната намеса на службата за сигурност на тоталитарната държава в образованието.

Възможност да добием автентична и ясна представа за пътищата и механизмите, по които БКП и ДС създават тоталния контрол над младите граждани в България в училищата и университетите, както и над техните преподаватели, дава най-новият документален сборник на комисията по досиетата "Държавна сигурност и образованието 1944-1989 г.", казва в анонса журналистът.

Изданието е шестото от поредицата "Из архивите на ДС”. Съставители на сборника са Орхан Исмаилов, зам.-председател на комисията по досиетата и историчката Румяна Маринова-Христиди. Изследвани са няколко основни фонда от архива на ДС – ф. 1 Секретариат на МВР, съдържащ документооборота на ръководствата на МВР; ф. 12 – Трудово-възпитателни общежития, въдворени и изселени; ф. 13 – структури на политическата полиция преди Шесто управление на ДС в периода 1946-1963 г. и ф. 22 – Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.

Публикуваните документи разширяват представата не само за дейността на Държавна сигурност сред младежта и учителите. В строго секретните докладни, информации, отчети, планове и задачи могат да се открият и голяма част от истинското отношение на младите поколения към комунистическата власт, отбелязва Христо Христов. В първите години след 1944 г. това отношение намира израз в открита съпротива срещу порядките на режима. Документите говорят ясно за това.

Ето какво съдържат сводките на ДС:

"В началото на месец юни 1949 г. на купа люцерна, близо до шосето Ихтиман – Чернова било намерено позивче, с което се апелирало към селяните да не се тревожат, че била стъпкана люцерната, защото това било извършено от хора, тръгнали към Балкана да се борят срещу властта, която ги ограбвала- В същото е писано: "Ние, изключените от властта 6000 студенти от София ще се борим заедно с вас за спасението на народа” и най-отдолу е било подписано: "От студентите партизани.”

Или:

"На 24 януари т.г. (1950) в коридора на първа мъжка гимназия, Пловдив са намерени анонимни позиви – рисунки, изобразяващи на единия лист гробища и един човек яхнал друг и написан текст със следното съдържание: "Съветският съюз ни води към социализъм” - следва стрелка, сочеща гробищата. Автор на същите е бил Стоян Блажов, ученик от VІІ клас и изключен член от ДКМС.”

През 50-те години в ДС вече влиза в употребата изразът "враждебна младеж”. Той говори сам по себе си за истинското отношение към младите българи, които са се осмелявали да изказват свободно мислите си или са се отклонявали от "мероприятията” на властта в училищата и университетите.

Ето какви ученици е трябвало да бъдат „превъзпитавани”:

"Огнян Маринов, ученик от VІ клас при І-ва мъжка гимназия се изказал, че в СССР хората насила са постъпвали в земеделските стопанства и това, което се говорило, че там е хубаво, било вятър работа. "Америка, там е истината момчета”, казал той.”

"Обработването" на младежта не засяга само младите българи, но и чуждестранните студенти, избрали НРБ като възможност за образованието си. Те са разглеждани от ДС като примамлива мишена за вербуването им. Този въпрос е докладван от министъра на вътрешните работи Дико Диков през 1964 г. до Секретариата на ЦК на БКП, ръководен от Тодор Живков. Предложението цели да се даде съгласието "органите на ДС да вербуват и работят с агентура из средите на чуждестранните студенти”, чийто брой тогава е 950 души. Към средата на 80-те години ДС ще отчете, че има над 140 агенти сред студените от чужбина.

През 80-те години политическата полиция на Живков в лицето на Шесто управление докладва за тревожна тенденция. Тя се състои в устойчивостта на формиращите се в младежките среди различни групи, организации и паралелни структури. "През 1983 г. техният брой беше 108 с 608 участници, а през 1984 г. - 132 с 604 младежи. Болшинството от тях се формираха под влияние на различни течения на Запад – "хипи”, "пънк”, "рокери” и други, а някои на религиозна основа”, се посочва в един от отчетите на Шесто управление от 1984 г.

Тогава то има на сметката си над 250 агенти сред младежта. От тях 84 са във висшите учебни заведения, 29 са младежи, а 144 – чуждестранни студенти.

Какво е било влиянието на ДС сред учителите и преподавателите във ВУЗ и колко от тях са продължили да преподават на студентите след промените ще ни стане ясно от проверка на комисията по досиетата за принадлежност към Държавна сигурност във ВУЗ-те в страната, която предстои да бъде обявена.

Споделяне

Още от