И пациентите ще участват в преговорите по Националния рамков договор

И пациентите ще участват в преговорите по Националния рамков договор
След като през изминалия мандат в Народното събрание бяха внесени няколко законопроекта за защита правата на пациентите, но нито един от тях не бе приет, сега законодателните инициативи започват наново. Депутатът от Синята коалиция Ваньо Шарков и група народни представители внесоха в деловодството на парламента проектозакон за правата на пациентите.

Освен че в него са разписани основните пациентски права, той предвижда съсловните организации на пациентите да имат правото да участват в преговорите по Националния рамков договор, с който се определят основни параметри в различните видове медицинска помощ, както и цените им.

Пациентските организации също ще слагат подпис под договора. За представителни ще се считат организации, които имат областни структури в цялата страна, регистрирани са като сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност и защитават правата и интересите на всички пациенти, без оглед на конкретни заболявания и диагнози.

Освен това, в управителните органи на пациентската организация не бива да са служители в държавни органи, органи на местната власт и администрация, служители на НЗОК, изпълнители на медицинска помощ, както и членове на управителни и контролни органи на производители, вносители и търговци на лекарства, медикаменти и апаратура.

Ако лекарят бъде обиден с дума, жест или действие на пациента и това не е продиктувано от негово заболяване, той има право да откаже преглед, диагностично уточняване или лечение. Това обаче важи само, ако е станало в присъствието на свидетел.

На пациента са вменени задължения като това, че е длъжен да се грижи за здравето си и да си плаща здравните осигуровки, да спазва реда в болницата и т.н., но не са предвидени санкции при неизпълнението им, както многократно е било предлагано на медицински форуми.

Санкции обаче има за лекарите. Глобата за нарушаване правата на пациент ще е между 300 лв. и 600 лв. при първо нарушение и може да достигне до 2000 лв. при "рецидив".

За отказ от оказване на спешна помощ, когато пациентът е в критично състояние, глобата ще е от 3000 лв. до 5000 лв., а при повторно нарушение – лишаване от право на упражняване на професията за срок от една година. Оказването на медицинска помощ без съгласието на пациента пък ще коства на лекарите от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – лишаване от право на практикуване за срок от 6 месеца до една година.

Лекар, който разкрие лична информация за пациент без неговото съгласие, се наказва с глоба от 2000 лв. Глобата за извършване на медицинска дейност без нужната квалификация ще е между 15 000 и 30 000 лева.

Лекарят няма да може да бъде наказван за едно провинение от различни органи. Така, ако той е бил санкциониран от НЗОК, няма да търпи санкция от етичната комисия към съсловната организация или от Инспектората към Министерството на здравеопазването.

Споделяне
Още от България