И пациентите ще участват в преговорите по Националния рамков договор

И пациентите ще участват в преговорите по Националния рамков договор
След като през изминалия мандат в Народното събрание бяха внесени няколко законопроекта за защита правата на пациентите, но нито един от тях не бе приет, сега законодателните инициативи започват наново. Депутатът от Синята коалиция Ваньо Шарков и група народни представители внесоха в деловодството на парламента проектозакон за правата на пациентите.

Освен че в него са разписани основните пациентски права, той предвижда съсловните организации на пациентите да имат правото да участват в преговорите по Националния рамков договор, с който се определят основни параметри в различните видове медицинска помощ, както и цените им.

Пациентските организации също ще слагат подпис под договора. За представителни ще се считат организации, които имат областни структури в цялата страна, регистрирани са като сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност и защитават правата и интересите на всички пациенти, без оглед на конкретни заболявания и диагнози.

Освен това, в управителните органи на пациентската организация не бива да са служители в държавни органи, органи на местната власт и администрация, служители на НЗОК, изпълнители на медицинска помощ, както и членове на управителни и контролни органи на производители, вносители и търговци на лекарства, медикаменти и апаратура.

Ако лекарят бъде обиден с дума, жест или действие на пациента и това не е продиктувано от негово заболяване, той има право да откаже преглед, диагностично уточняване или лечение. Това обаче важи само, ако е станало в присъствието на свидетел.

На пациента са вменени задължения като това, че е длъжен да се грижи за здравето си и да си плаща здравните осигуровки, да спазва реда в болницата и т.н., но не са предвидени санкции при неизпълнението им, както многократно е било предлагано на медицински форуми.

Санкции обаче има за лекарите. Глобата за нарушаване правата на пациент ще е между 300 лв. и 600 лв. при първо нарушение и може да достигне до 2000 лв. при "рецидив".

За отказ от оказване на спешна помощ, когато пациентът е в критично състояние, глобата ще е от 3000 лв. до 5000 лв., а при повторно нарушение – лишаване от право на упражняване на професията за срок от една година. Оказването на медицинска помощ без съгласието на пациента пък ще коства на лекарите от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – лишаване от право на практикуване за срок от 6 месеца до една година.

Лекар, който разкрие лична информация за пациент без неговото съгласие, се наказва с глоба от 2000 лв. Глобата за извършване на медицинска дейност без нужната квалификация ще е между 15 000 и 30 000 лева.

Лекарят няма да може да бъде наказван за едно провинение от различни органи. Така, ако той е бил санкциониран от НЗОК, няма да търпи санкция от етичната комисия към съсловната организация или от Инспектората към Министерството на здравеопазването.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?