И петимата кандидати за ЕРП-та са допуснати до наддаването

И петте фирми, подали предварителни оферти за приватизацията на 7-те електроразпределителни дружества, са допуснати до заключителния етап на конкурса, съобщиха от Агенцията за приватизация.

На 16 февруари предварителни оферти подадоха италианската Енел, немската ЕОН, австрийската EVN, Публик пауър корпорейшън от Гърция и чешката CEZ.

Окончателните оферти ще се приемат в агенцията до 14 ч. на 25 май, като ще се класират само по предложената цена.

Кандидатите могат да правят запитвания по процедурата до 20 април, а депозита за участие трябва да внесат най-късно два часа преди срока за окончателните оферти - 12 ч. на 25 май.

От АП уточняват, че продажбата на електроразпределителните дружества, групирани в три пакета, ще се осъществи чрез три самостоятелни, но едновременни конкурсни процедури.

И петимата кандидати са покрили предварителните критерии към потенциалните инвеститори. Сред тях са минимум 7000 ГВтч. обем продадена електроенергия през 2002 г., поне 700 млн.евро собственият капитал по счетоводен баланс към 31 декември 2002 г., с изключение на малцинствените участия, дългосрочен кредитен рейтинг по-висок или равен на "BBB минус", опит на либерализиран пазар на електроенергия.

Българската държава продава по 67 % от капитала на всяка от седемте фирми, групирани в три пакета. В първия са фирмите в Западна България. Заедно се продават 129 176 акции на "Електроразпределение-Столично" , 143 983 акции на "Електроразпределение-София-област" и 80 802 акции на "Електроразпределение-Плевен".

Във втория пакет са фирмите в Югоизточна България - 104 788 акции на "Електроразпределение-Пловдив" и 126 094 акции на "Електроразпределение-Стара Загора".

В третия пакет са дружествата от Североизточна България - 100 567 акции на "Електроразпределение-Варна" и 88 306 акции на "Електроразпределение - Горна Оряховица".

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?