И по БВП на глава от населението България остава на последно място в ЕС

По-бедни от нас са само балканските страни, евентуални кандидати за членство

И по БВП на глава от населението България остава на последно място в ЕС

И през 2011 г. България остава на последно място по брутен вътрешен продукт на глава от населението, измерен през покупателната способност. Това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат, разпространени в четвъртък.

Незавидното последно място по този показател, страната ни заема, откогато той се измерва за нея като член на ЕС, а данните от 2009, 2010 и 2011 г. показват, че БВП на човек у нас се повишава в последната посочена година с 2 процентни пункта спрямо предишната и достига 46% от средния за ЕС.

Пред нас е Румъния с по-добри, но близки до нашите показатели - миналата година БВП на глава от населението в северната съседка е бил 49% от средния за ЕС.

Като цяло Балканите изостават силно по произведен продукт на глава от населението и са най-бедният европейски регион. Страните от Западните Балкани, които рано или късно ще получат покани за присъединяване към ЕС, имат между една трета и 40% от средния за ЕС БВП на човек.

Така Черна Гора е с БВП на глава от населението, което е 42% от средния за ЕС, Македония и Сърбия са с по 35% от средния, Босна и Херцеговина и Албания - 30% от средния за ЕС.

Рязко се различава Хърватия, когато през 2013 г. ще стане член на ЕС, с БВП на глава от населението 61% от средния за общността. Да не говорим за Словения, за която този показател е 84% и така се нарежда сред стари членки на ЕС от Западна Европа.

Турция, която се стреми да стане член, е с БВП на глава от населението от 52% от средния за ЕС.

Като цяло БВП на глава от населението в ЕС се движи между близо три пъти над средния за ЕС (Люксембург) до 40% от него (България). Така в групата на страните с БВП, който е между 10 и 20% над средния за ЕС, са северноевропейските "стари" членове Холандия, Ирландия, Австрия, Швеция, Дания, Финландия. С 10% над средния са Великобритания и Франция. Около средния са Италия и Испания.

Кипър е с БВП на глава от населението около 5% под средния. Малта, Словения, Чехия - 15-20% под средния. Следват Гърция, Португалия, Словакия - с 20-30% под средния.

Около една трета под чертата са Естония, Литва, Унгария, Полша.

Латвия е с 40% под средния БВП, а Румъния и България - 50-55% от средния.

Интересното е, че докато БВП на човек от населението в бившите социалистически страни, присъединили се към ЕС да нараства постоянно в трите последни години, белязани от глобалната икономическа криза, в някои от старите страни членки с развити икономики този показател се е движел надолу. Такива са данните за Дания - с 3 процентни пунка надолу спрямо 2010 г., Валикобритания - също 3 пункта, Франция, Итали и Испания - 1 пункт, Кипър - 3 пункта, Гърция - 8 пункта, Португалия - 3 пункта.

Споделяне

Още от Европа