И потенциалните зони за НАТУРА 2000 да имат спец оценка за инвестициите

Потенциалните зони за включване в европейската екомрежа НАТУРА 2000 също да подлежат на специфична оценка на инвестиционните намерения, предложиха европейски експерти от Дирекция „Околна среда” на ЕК, които са на посещение у нас. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

В момента това се предвижда само за одобрените за НАТУРА 2000 зони и инвестиционната оценка, която ще се дава при намерения за изграждане на обекти в съответните терени. Евроекспертите припомниха, че философията на НАТУРА 2000 не е да се забраняват инвестиционни дейности в защитените зони, а те де се осъществяват при прилагането на специфична оценка.

Споделяне

Още от България