И през 2011 г. цените на имотите ще са исторически ниски

Свиването на вътрешното и външното потребление в резултат на глобалната криза оказа значително негативно въздействие върху търсенето на жилища, се казва в анализ на международната верига за жилищни имоти "ЕРА", публикуван във вторник.

В България възстановяването на търсенето на жилища зависи от местните макроикономически фактори, включително заетост, заплати и достъп до кредит, като не е задължително те да съвпаднат по време и мащаб с глобалната рецесия.

Засега продължава тенденцията на намаление на реалните доходи и неясни перспективи пред заетостта. Това кара повечето хора да ограничат разходите за неща, които не са им от първа необходимост. Въпреки че официалните данни все още показват растеж на средната работна заплата в номинално изражение, има основания да се смята, че статистиката подценява реалното намаляване на трудовите доходи.

Ограничаването на достъпа до кредитен ресурс и въздържането на населението да ползва заеми също води до отлагане на покупката на жилища. През последните месеци обаче се наблюдава раздвижване на пазара на ипотечните кредити, като банките предлагат нови промоционални оферти и ипотечни заеми с фиксирани по-ниски лихви за първите няколко години. По-нататъшна активност в този сегмент може да окаже положително въздействие за съживяването на пазара.

Ще се наблюдава стабилизиране на цените на жилищата в големите областни градове и забавяне на спада като цяло в страната. Цените ще се запазят на исторически ниски нива.

Въпреки позитивните сигнали за възстановяване на икономиките в страните от ЕС и лекото нарастване на външното потребителско търсене, в средносрочен план от "ЕРА" прогнозират продължаваща ниска активност в строителната индустрия, по-висока склонност към спестяване за по-дълъг период от време и ограничаване на търсенето на бавноликвидни инвестиции.

В това число двугодишната тенденция за намаление на броя на сключените сделки с жилищни имоти ще се запази и през 2011 г., считат от "ЕРА".

Споделяне

Още от Имоти