И разузнаването било в кадрови колапс

"Дейността ни има ефект за обществото, но не може да бъде математизирана"

И разузнаването било в кадрови колапс

Държавната агенция "Разузнаване" (ДАР) също е изправена пред трудности да намери служители, както и голяма част от останалите звена в сектора за сигурност. В отчета за работата на службата през първата половина на годината се посочва, че "необходимостта от адекватни кадрови попълнения е изключителна".

Миналата година в агенцията са назначени 43-ма нови служители, а 17 са освободени. За да излезе от ситуацията, службата е намалила броя на ръководните длъжности за сметка на по-долните оперативни нива.

Положението е кризисно и в армията, където липсват близо 6000 души.

През изминалата година службата е работила основно по неутрализиране на терористични заплахи, проблеми, свързани с миграцията, организираната престъпност, противодействието на чужди служби, кибератаки и други. Службата действа и за икономическата сигурност, като търси информация за енергийни доставки, международни проекти, възможности за диверсификация и други.

От отчета на службата, в който присъства предимно статистика, е трудно да се разбере какви конкретни заплахи са неутрализирани заради естеството на информацията.

Повече източници

Службата твърди, че през първата половина на годината е бил увеличен броят на разузнавателните източници и ефективността на тяхното използване.

ДАР е изпратила 1259 материала до потребители на информацията ѝ в България. От тях по асиметрични заплахи - 514 материала (184 информации по проблемите на тероризма, 149 по темата за организираната престъпност и 181, засягащи нелегални миграционни процеси), по ВПР (външно-политическо разузнаване) - 592, и по икономическа сигурност – 153. За партньорите от НАТО, ЕС и по линия на двустранното сътрудничество са изготвени и предоставени общо 784 материала.

Усложнена обстановка

В отчета е посочено, че работата зад граница се осъществяваше в усложнена обстановка заради кризисни развития в съответните страни и противодействие от страна на местните специални служби.

Каква е ползата за обществото?

Докладът съдържа и изрична графа "полза - ефект за обществото". В нея се посочва дословно:

"Дейността на ДАР във всичките ѝ аспекти не може да бъде математизирана, но агенцията допринася за обществото, предоставяйки информация, позволяваща противодействие на реалните и потенциални рискове и заплахи за националната сигурност на Р България и предотвратяване, ограничаване или намаляване на вредите за държавата и обществото от целенасочени действия срещу националната сигурност".

Тези периодични доклади са една от малкото възможности на данъкоплатците да си формират представа с какво се занимават подобни служби. Иначе разузнаването е обект и на парламентарен контрол от ресорна комисия, но обикновено той преминава при затворена врата.

От агенцията отчитат, че през първата половина на годината са осигурили "изпреварваща информация относно действия, създаващи рискове и заплахи за суверенитета, териториалната цялост на България и единството на нацията; противодействие на международния тероризъм и на трансграничната организирана престъпност; застрашаване на политическата и икономическата сигурност на България; факторите оказващи катализиращо въздействие на миграционните процеси".

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?