И Съюзът на учените не хареса реформата в академичните звания и степени

След ректори на университети и БАН и Съюзът на учените се разбунтува срещу приетия в сряда от Министерския съвет нов проектозакон за развитието на академичния състав.

Председателят на съюза проф. Дамян Дамянов заяви в петък, че реформата, предложена от образователния министър Сергей Игнатов, ”обезценява вложените усилия и творческа работа на носителите на научна степен доктор на науките и на научните звания професор и старши научен сътрудник първа степен”

Новият проектозакон, който предстои да бъде гледан от парламента, предвижда академичните длъжности да са асистент, доцент и професор във висшите училища и изследовател, старши изследовател и главен изследовател в БАН, Селскостопанската академия и другите научни организации. Научната степен става само една – доктор.

Съюзът на учените не хареса и готвената пълна децентрализация на процеса по даването на степени и длъжности, който ще бъде изцяло в правомощията на университетите и отделните институти на БАН.

Според съюза ”се създават много благоприятни условия за израстване на хора без доказани качества, които не са могли или не са искали да станат доктори на науките или професори”.

”На базата на този законопроект ще се става по-лесно професор, отколкото асистент”, смятат от Съюза на учените в България.

”Либерализацията на присъждането на научните степени и длъжности е необходим и положителен елемент. В същото време не са създадени нормативни и управленски условия, които биха предотвратили корупционните практики, избора на некачествени кадри и влошаването на качеството на преподаването и обучението”, смятат от съюза.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?