И Сметната палата откри, че парите за наука са управлявани зле

И Сметната палата откри, че парите за наука са управлявани зле

След години скандали около управлението на парите за наука, част от дефектите в системата бяха констатирани и от одит на Сметната палата. "Поради пропуските и недостатъците в дейността си, структурите в системата на Министерството на образованието и науката не са осигурили ефективното изпълнение на стратегията", гласи основният извод в одитния доклад за зпълнението на Националната стратегия за научни изследвания за периода 2011 - 2014 г.

Относно фонд "Научни изследвания", който нашумя с нагласени конкурси, а през тази година одит на образователното министерство констатира и разхищаване на бюджетни средства за скъпи консултантски договори, Сметната палата прави плахата констатация, че "фондът не е управляван ефективно и не е изпълнявал основната си функция в последните четири години да подпомага науката".

"Заради неефективното управление на фонда не може да се отчете резултатност на научно изследователската дейност, няма концентрация на ресурси в приоритетните области и не са използвани ефективно националните и европейските фондове, пише в доклада. Видима е и слабата координация с другите финансиращи структури.", се казва в одита на Сметната палата.

"Няма прозрачност при провеждането на конкурсите на фонда за научна дейност и няма условия за следенето на проектите. За четири години са проведени само две конкурсни процедури, при това съпътствани от скандали и уволнения", отбелязват от Сметната палата.

Отчетен е и ниският дял на европейското финансиране. Само 6% от финансирането за наука от 2011 до 2014 г. е от структурните фондове на ЕС, което се посочва като една от причините за неблагоприятния финансов профил на България за разходите за научна дейност.

Има критики и по отношение на регистъра за научна дейност, който е отговорност на МОН, тъй като е воден неадекватно и не показва реалното състояние на научните ресурси.

Споделяне

Още по темата

Още от България